Can I help you with your French?

Het initiatief

Om te groeien naar meer eigenaarschap en samenhang in leren zet VOX in op co-teaching. In september begon een kernteam te experimenteren. Na een theoretische verkenning en een viertal weken experimenteren in de klas organiseerden we een overleg met experts uit het basisonderwijs. Actieve ondersteuning op de klasvloer bleek een must. De pedagogisch medewerker van de SGR is 2 dagen/week op de campus aanwezig. Het geloof is groot. VOX heeft nu een voltijds expert uit het basisonderwijs ingehuurd.

De vernieuwing

VOX Pelt is altijd een eerder traditionele school geweest. Onze vakexperts hebben goed werk geleverd, maar ondervinden nu dat hun manier van werken ontoereikend is. De jongeren van vandaag zijn niet gebaat bij de aanpak van gisteren. Ze zijn mondiger. De verschillen tussen de leerlingen zijn groter geworden. Er is hard gewerkt. De trein is vertrokken en heeft maar zelden een tussenstop gemaakt. Daardoor is er een tunnelvisie ontstaan. De signalen die leerlingen stuurden (bv. opstandig gedrag, laksheid, ...) werden misbegrepen doordat onze klassieke manier van werken als 'juist' aangenomen werd. Daardoor werden andere verklaringen over het hoofd gezien. De hervorming van het secundair onderwijs kwam in deze context als geroepen. We hebben onze manier van werken geanalyseerd en willen het nu over een andere boeg gooien. Het is een understatement dat dit een enorme vernieuwing is voor ons.

Waarom en hoe?

Wij zijn in een absurde situatie verzeild geraakt. Ons team is enorm hecht. Er zijn veel vriendschappen tussen collega's die veel verder reiken dan de campus. Er heerst een wij- gevoel. Onze leerlingen horen hier echter onvoldoende bij. Op professioneel gebied werken we op eilandjes waar we soms zelfs helemaal alleen op vertoeven. We weten te weinig van elkaar. Er gaat veel zinvolle informatie verloren omdat we met gesloten deuren lesgeven. Dit is een gewoonte geworden die er door omstandigheden geleidelijk aan ingeslopen is. Na verschillende problemen m.b.t. klasmanagement hebben een aantal leerkrachten aan de alarmbel getrokken. We hebben bewust stilgestaan en een aantal dingen in vraag gesteld. De modernisering kwam hierbij als een geschenk uit de hemel. Ons team wil niets liever dan professioneel nauw samenwerken. Daarom zijn we gestart met co-teaching. Het is zoeken, we vallen vaak maar we staan wel iedere keer weer recht. Het geloof is groot. Ons team werkt graag samen. Het personeel is zelf naar ons toegekomen met de vraag om vakken te clusteren. Ze willen uit hun hokjes. Niet alleen omdat ze geloven in de meerwaarde voor de leerlingen en de school, maar ook omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze elkaar op die manier kunnen versterken en hun banden nog hechter kunnen worden.

Resultaten

We willen gaan naar meer eigenschap in leren (gepersonaliseerd leren) en meer samenhang in leren (geïntegreerd aanbod). Dat willen we in de eerste plaats voor onze leerlingen. We willen hen op lange termijn wapenen voor de toekomst en geloven dat dit op korte termijn alleen maar kan door ervoor te zorgen dat ze graag naar school komen en hier ook écht tot leren komen. Vakoverschrijdend werken zorgt voor meer intrinsieke motivatie (leren wordt nu al als zinvoller ervaren!) We willen ook een mentaliteitswijziging bij een deel van ons personeel verwezenlijken. De werking in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers en het deeltijds onderwijs (vakoverschrijdend én gepersonaliseerd) is een inspiratie voor het hele team. We willen geen stappen overslaan maar klein starten (met gemotiveerde vrijwilligers) en geleidelijk aan de vlek uitbreiden.

Tips & tricks

1. Maak een grondige analyse van de beginsituatie. Wat zijn de noden van de leerlingen en van het team?
2. Stel een kernteam samen met mensen uit de verschillende niveaus (leerling, ouder, leerkracht, beleid). Een dergelijk project moet zo ruim mogelijk gedragen worden.
3. Stap expliciet weg uit de sfeer van evalueren. Benadruk dat het traject een veranderingsproces is waarin fouten gemaakt mogen en zelfs moeten worden.

Materiaal

Voor onze inspirerende leerwerkplek voor leerkrachten hebben we literatuur nodig. We geloven erg in de nood aan input. We willen een soort bib aanleggen waaruit leerkrachten materialen kunnen ontlenen als ze inspiratie of een duwtje in de rug nodig hebben.
Enkele titels die we intussen aangeschaft hebben: 'Samen lesgeven - co-teaching in de praktijk' en 'Passend onderwijs met co-teaching' van Diane Fluijt,

De organisatie en inrichting van onze klassen is/was niet afgestemd op het systeem van co-teaching. We hebben een werkgroep 'visuele structuren' gemaakt en die heeft intussen al mooie dingen gerealiseerd. In elke klas hangen taakborden, de kasten zijn open gemaakt zodat de leerlingen zelf aan het materiaal kunnen, er zijn bakjes met keuzetaken om dode momenten op te vangen, met dobbelstenen kunnen leerlingen aangeven of ze al dan niet gestoord mogen worden en of ze een vraag hebben, ... De aanschaf van de materialen (vb. whiteboards, dobbelstenen, brievenbakjes, ...) kost geld en VOX wil een deel van het projectgeld hiervoor gebruiken.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren