Wat en waarom?

Wat?

Er beweegt heel wat in het onderwijslandschap. Overal in Vlaanderen zijn er enthousiaste pioniers die innovatieve antwoorden in het onderwijs ontwikkelen, uitvoeren of ondersteunen. Op Veranderwijs.nu willen wij al deze pioniers samenbrengen en inspireren. Veranderwijs.nu is dus een open platform van individuen, verenigingen en organisaties die mensen bij elkaar wil brengen rond vernieuwingen in het onderwijs

Kriebelt het bij jou ook om te vernieuwen? Experimenteerde je al met vernieuwende ideeën? Heb je een concreet idee dat je zou willen uitvoeren? Of wil je een aanpak uit het buitenland vertalen naar Vlaanderen? Op Veranderwijs.nu kan je je ideeën uitwisselen en op die manier helpen om vernieuwingen in het onderwijs te versnellen om zo onze kinderen en jongeren beter voor te bereiden op de uitdagingen van morgen.

 

Waarom?

Veranderwijs.nu wil dat onderwijs de maatschappelijke erkenning krijgt die het verdient én wil bijdragen tot onderwijs dat:

  • iedere leerling zijn of haar talenten helpt te ontdekken en verder te ontwikkelen;
  • elke leerkracht laat schitteren en vanuit de kracht en bezieling een bijdrage laat leveren;
  • maatschappelijk relevante leerdoelen centraal zet;
  • toelaat alle partners te laten samenwerken om ieder kind en iedere jongere te begeleiden.

 

Veranderwijs.nu wil hefbomen creëren om vernieuwingen in het onderwijs te versnellen door:

  • goede praktijken zichtbaar te maken en te waarderen;
  • organisaties én hun netwerk sterker te verbinden;
  • samen te werken;
  • activiteiten te organiseren;
  • een breed en open netwerk te creëren van waaruit initiatieven kunnen groeien die anders niet zouden ontstaan en die een wezenlijke bijdrage leveren aan onderwijssysteemverandering.

Disclaimer

Veranderwijs.nu velt geen oordeel over de kwaliteit van de projecten die op het online platform staan, of die via de sociale mediakanalen verspreid worden. Veranderwijs.nu screent de verhalen, oproepen, publicaties, evenementen en blogs enkel op het innovatieve karakter. De projecten die zichzelf hier voorstellen, worden niet gefinancierd door Veranderwijs.nu (indien projecten aangeven financiering ontvangen te hebben, was dit niet via Veranderwijs.nu, maar via de jaarlijkse projectoproep van de Koning Boudewijnstichting). Voel u dus vrij om ook uw verhalen, oproepen en mediatheekitems te delen.