Generiek kader voor vernieuwing in het onderwijs

Waarom een kader voor onderwijsvernieuwing?

Vernieuwende praktijken in het onderwijs komen vaak tot stand als antwoord op maatschappelijke veranderingen en uitdagingen.  Voorbeelden van onderwijsvernieuwing kunnen teruggevonden worden in nieuwe vormen van leren, of in andere manieren van scholen te organiseren. Maar wat houdt onderwijsvernieuwing nu exact in? Waarover kan het gaan en rond welke principes kan het georganiseerd worden? De antwoorden op deze vraag zijn legio. Om onderwijsvernieuwers te ondersteunen in hun zoektocht naar antwoorden op deze vragen stelde Veranderwijs.nu een kader op waarin vernieuwende onderwijspraktijken gesitueerd kunnen worden.

Waarom dit kader en geen ander?

Vernieuwing laat zich uiteraard niet sturen. Veranderwijs.nu is zich daar zeer goed van bewust. Dit kader heeft daarom ook niet tot doel om normatief of exhaustief te zijn. Een kader met enkele ankerpunten kan echter wel helpen om houvast te bieden aan onderwijsvernieuwers. Dit kader werd opgesteld op basis van drie andere kaders welke op hun beurt ontwikkeld werden op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, onderzoek, en praktijk. Op die manier wil Veranderwijs.nu een aantal onderbouwde en breed gedragen inzichten naar voren schuiven.

Hoe kwam dit kader tot stand?

Om dit kader op te stellen, werd gebruik gemaakt van inzichten uit drie andere kaders. Elk van deze kaders kwam tot stand op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijkgerichte literatuur, en inzichten uit praktijkervaring. Ten eerste werd inspiratie gehaald uit het Referentiekader voor onderwijskwaliteit opgesteld door de onderwijsinspectie op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Een tweede inspiratiebron was pIEO – het project Innoveren en Excelleren in Onderwijs – dat werd gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting op vraag van voormalig Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet. Ten derde was het Europese project Responsible Research and Innovation Tools (RRI-tools) een inspiratiebron voor de opstelling van dit kader. In dit project werd een onderbouwde visie ontwikkeld rond hoe innovatie een antwoord kan bieden op maatschappelijke uitdagingen. 

Onderwijs-partners
Processen
Resultaten
Krachtige leeromgeving voor elke lerende
Krachtig beleidsvoerend vermogen