Samen werken aan Jezelf

Het initiatief

We willen op korte en lange termijn inzetten op welbevinden van en voor leerkrachten.

De vernieuwing

We organiseren jaarlijks wel wat prikacties om leerkrachten in de bloemetjes te zetten (vb. ontbijt op school, traktaties bij dag van de leerkracht, nieuwjaar enz). Met de subsidie willen we echter zorgen voor echte verwenmomenten voor leerkrachten. Dit op korte en lange termijn.

Waarom en hoe?

De coronapandemie, de nieuwe matrix en het veranderende leerlingenpubliek zorgen ervoor dat het samenhorigheidsgevoel onze collega's wat naar de achtergrond is verdwenen. Voor ons reden genoeg om serieus in te zetten op welbevinden van onze personeelsleden. Gelukkige(re) leerkrachten maken namelijk gelukkige(re) leerlingen.

Een aantal projecten staan reeds op de planning: zo voorzien we tegen eind dit schooljaar een nieuwe leraarskamer, willen we ons schooltuintje (her)aanleggen zodat leerkrachten zich daar kunnen ontspannen, willen we inzetten op "samen sporten" enz. Vermits we aan het begin staan van ons project, willen we ook voldoende ruimte geven aan initiatieven die van leerkrachten zelf komen en in de loop van het schooljaar gerealiseerd kunnen worden.

Resultaten

We hopen natuurlijk dat onze acties zullen leiden tot een verhoogd welbevinden van leerkrachten.

Thema('s):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren