Huppelend naar school en fluitend naar je werk! Zowel voor leerkrachten, leerlingen en directies.

Beter onderwijs. Voor jullie leerlingen. Voor meer werkplezier.
Wil je werken aan verbetering van het onderwijs op jouw school? Maar zit je week vol met lesgeven, vergaderingen en dingen die moeten?

Neem dan samen het heft in handen. Als team bepalen jullie wat je wel en niet doet. Jullie vak staat centraal. Samen werk je aan de lespraktijk.
Het initiatief

Wij willen een verbetercultuur creëren. We doen dit met de LeerKracht-aanpak, een Nederlandse beproefde manier van werken. Met het team en met de leerlingen gaan we elke dag het onderwijs samen verbeteren. De LeerKracht aanpak resulteert in meer werkplezier voor leraren, meer leerplezier voor leerlingen, meer sfeer in klassen, meer teamgevoel op school én merk- en meetbaar beter onderwijs. Dat heeft Nederlands onderzoek naar deze aanpak duidelijk bewezen.

De vernieuwing

Vanuit deze werking zal er een schoolcultuur ontstaan waarbij het geven van feedback een vaste waarde krijgt. Het ontstaan van een veilig school/leerklimaat versterkt onze kwaliteit op onderwijs. Het ontwikkelen van een lerende organisatie werkt werkplezier in de hand waardoor successen zichtbaarder worden. De kracht van deze instrumenten is het snel veranderen van deze cultuur, het beter samenwerken en de professionele dialoog krachtig op gang brengen. Het nadenken wordt niet van bovenaf gestuurd maar vertrekt van onderuit. Dichtbij de klaspraktijk van onze leerkrachten.

Waarom en hoe?

Vanuit een crisisperiode (corona) kwam de urgentie op de voorgrond om efficiënter te vergaderden en meer samen te werken. In deze periode nam ik als leidinggevende meer de sturende rol op waardoor het werkgeluk een grote knak kreeg zowel bij mijn team als bij mezelf. Het team stelde deze sturing in vraag. Een schreeuw naar meer autonomie. Het spanningsveld ligt hier binnen het geven van meer autonomie en de vraag naar duidelijke sturing. Met deze spanning, een ongemakkelijk gevoel, zijn we aan de slag gegaan om vernieuwing op te zoeken. Al snel kwam de conclusie dat heel wat scholen zoekende zijn binnen het efficiënter vergaderen, organiseren van werkgroepen. Binnen ons beleidsvoerend vermogen merken we ook dat we niet altijd van onderuit werken en zoekende zijn hoe we ons onderwijs kunnen versterken vanuit onze data en ons team hierbij blijvend betrekken. Vanuit onze begeleiding als directeurs kwam ik in contact met Mieke Bogaerts van Stichting LeerKracht. ( Nederland). Mieke zal ons begeleiden om deze instrumenten te implementeren in onze werking. ( Bordsessies: organisatorische borden- verbeterborden- stem van de leerling- gezamenlijk lesontwerp en lesbezoek). We versterken de vaardigheid van kritische reflectie en onderzoekend leren bij ons team en onze leerlingen. Het werkplezier wordt versterkt omdat er meer geluisterd wordt en omdat ze zelf inspraak hebben in het verbeteren van onze onderwijskwaliteit. Natuurlijk speelt mijn rol als leidinggevende hierbij een rol om te gaan inspireren, motiveren, faciliteren en echt zaken vanuit data ook nog aan te reiken.

Resultaten

Op het einde van deze vernieuwing wil ik als schoolleider meer werkplezier zien bij mijn team en mijn leerlingen. We komen tot meer gespreid leiderschap en het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid. Een schoolcultuur waar mensen eerlijke feedback geven en oplossingsgericht/ onderzoekend bezig zijn.

Tips & tricks

Bij deze verandering is het vooral gaan doen, gaan uitvoeren. Het is even mistig bij de start maar blijf volhouden. Ook al heb je even een veranderingsdip, zet door!

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren