OLB-café

Het initiatief

Het OLB-café is een atypisch lokaal op school waar we met alle leerlingen van alle graden, richtingen en onderwijsniveaus in kleine groepjes werken rond zelfconceptverheldering, horizonverruiming en keuzebekwaamheid. In het OLB-café vergeten we cijfers en rapporten en worden de leerlingen gecoacht om op zoek te gaan naar hun interesses en mogelijkheden zodat ze zelf keuzes kunnen maken voor hun verdere schoolloopbaan en hun latere beroepsleven.

De vernieuwing

Voordien bestond onderwijsloopbaanbegeleiding uit fragmentarische eenmalige initiatieven zonder planning of structuur. In de eerste plaats willen we dus dat alle leerlingen de nodige kansen krijgen om te werken aan zichzelf en op zoek te gaan naar hun talenten, te werken aan competenties en een zelfstandige beroepskeuze kunnen maken.

Waarom een café?
Veel van onze leerlingen zijn niet gemotiveerd en vaak schoolmoe, en het laatste wat ze willen is weer een extra les waar ze enkel moeten luisteren! Het lokaal is dan ook opgevat (hier wordt nog aan gewerkt) als een jeugdhuis. Het OLB-café moet een vaste waarde worden binnen de school en een aangename plek om een aantal keer te vertoeven en te werken aan jezelf!

Waarom en hoe?

Bij het bestuderen van de data van de leerlingenuitstroom zagen we dat er veel leerlingen, zowel BSO als TSO, niet in hun sector terecht kwamen. Bovendien stelden we vast dat in het 5de jaar BSO (stagejaar) leerlingen niet op hun plaats zaten in de richting en dat het dan te laat is om ze te heroriënteren. Ook de vele C-attesten zijn vaak te wijten aan leerlingen die niet optimaal functioneren in hun studierichting. De LBG en CLB bevestigden ons ook dat de leerlingen onvoldoende op de hoogte zijn van het onderwijslandschap en vaak onvoldoende zicht hebben op de beroepsmogelijkheden van hun richting. Ook de keuze voor een bepaalde richting gebeurt niet altijd vanuit de juiste motivatie.

Met ons initiatief willen we leerlingen zelf laten ontdekken wat voor hen de juiste beroepskeuze en/of opleidingskeuze is.

Resultaten

Wat we willen bekomen :
- welbevinden verhogen
- leerlingen wegwijs maken in het onderwijslandschap
- leerlingen tijdig kunnen heroriënteren
- leerlingen zichzelf laten ontdekken
- zichzelf leren inschatten
- realistische keuzes leren maken
- C-attesten verminderen
- schooluitval tegengaan
- levenslang leren stimuleren

Tips & tricks

We zijn van start gegaan met een Quickscan, vervolgens schreven we een visietekst OLB. Het moet steeds gedragen worden door het voltallige team!

Materiaal

Al het materiaal dat we gebruiken werd door onszelf ontwikkeld op maat van onze leerlingen/opleidingen

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren