‘Hé, dat is mijn geld!’ Interactieve workshop over wat de bank écht doet met je geld

Het initiatief

Workshopgeefster Ingriet Engelen en leerkracht PAV in het BSO-onderwijs Ines Dewulf maakten samen met FairFin een interactieve workshop over wat de bank écht doet met je geld (financiële educatie/duurzaamheid). Dat deden we in eerste instantie voor de derde graad BSO, vak PAV.

Nu willen we de workshop verbreden naar andere vakken en graden en dus experimenteren we met peerlearning, en lessen in de tweede en derde graad ASO, TSO, KSO en tweede graad BSO. Ook zullen we het lesmateriaal digitaliseren en zal het veel breder verspreid worden, digitaal en via provinciale nascholingen aan leerkrachten.

De vernieuwing

Er bestaan erg weinig interactieve workshops voor het BSO-onderwijs. En er bestaan erg weinig interactieve workshops rond het thema financiële educatie of andere thema's gerelateerd aan economie of gelijkaardige vakken, die bovendien in lijn liggen met de leerverwachtingen duurzaamheid en actief burgerschap.

De methodieken van deze workshop vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en spreken verschillende leerkanalen aan (auditief, visueel, kinesthetisch en emotioneel leren).

De workshop sluit aan bij de toenemende en actuele mondigheid van jongeren als het om klimaat en duurzaamheid gaat.

Het gaat om samenwerking tussen verschillende vakken en graden, via docenten en er is een experiment met peer to peer learning in vervat.

Dit project omvat samenwerking tussen een middenveldorganisatie met inhoudelijke kennis en leerkracht/workshopgeefster met praktijkervaring en kennis methodieken; samenwerking tussen middenveldorganisaties met educatieve en technische expertise en samenwerking met de overheid.

Waarom en hoe?

De workshop was erg succesvol in de derde graad BSO, vak PAV. We zijn ervan overtuigd dat hij ook zeer nuttig en betekenisvol kan zijn voor andere leerlingen en leerkrachten en willen hem daarom uitbreiden en het differentiatie aanbrengen in het ondersteunende materiaal. Bovendien willen we veel meer leerkrachten en leerlingen bereiken.

We geven de interactieve workshop in verschillende klassen, vakken, graden en richtingen en evalueren de bevindingen van leerkracht, workshopgeefster en leerlingen. Op basis daarvan differentiëren we het lesmateriaal waarna we het digitaliseren en verspreiden (digitaal en via nascholingen).

Resultaten

Dit project bevat:
*meer en goede samenwerking tussen leerkrachten over vakken en graden heen
*meer en goede aansluiting leerstof bij leefwereld jongeren
*verbreding van het vak economie, naar duurzaamheid en een kritische blik op het financieel
systeem
*empowering leerlingen. Versterking kritisch denkvermogen leerlingen.

Door de uitbreiding van de workshop naar verschillende graden en richtingen, het geven van nascholingen aan leerkrachten en de digitalisering van het materiaal zal het bereik ervan (leerkrachten en leerlingen) sterk kunnen toenemen.

Tips & tricks

Samenwerking tussen een middenveldorganisatie met inhoudelijke kennis en leerkracht/workshopgeefster met praktijkervaring en kennis methodieken; samenwerking tussen middenveldorganisaties met educatieve en technische expertise en samenwerking met de overheid.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren