#CarolusAdemt

Onze eerste sessie is op 22 oktober. Deze sessie wordt gefilmd en komt deels online
Het initiatief

Via bewuste ademhaling veerkracht en welbevinden versterken bij leerlingen en onderwijspersoneel

De vernieuwing

Ademwerk inzetten als tool voor een betere gezondheid, stress- en emotieregulatie, betere (sport)prestaties en persoonlijke groei

Waarom en hoe?

Leerkrachten en leerlingen geven aan nood te hebben aan tools om hun welbevinden en veerkracht op te krikken. Ademhalingstechnieken kunnen hierbij helpen. Een goed welbevinden van het hele schoolteam is een belangrijke voorwaarde om de onderwijskwaliteit te versterken. Het project omvat het opleiden van een groep personeelsleden-ambassadeurs, het sensibiliseren van het hele schoolteam en het aanbieden van oefensessies. Het project wordt duurzaam verankerd in de schoolwerking.

Resultaten

Blijvende aandacht voor welbevinden en gezondheid bij personeel en leerlingen via de extra tool van ademhalingstechnieken, naast de reeds bestaande initiatieven. Het 'inburgeren' van ademhalingsoefeningen op onze school ter bevordering van gezondheidspreventie, ontspanning, verbondenheid, stressreductie,... Veerkracht bij leerlingen en personeel
versterken zodat hun welbevinden verhoogt.

Tips & tricks

Aanleren van het bewust sturen van je ademhaling om zo bepaalde processen in lichaam en geest te beïnvloeden.

Materiaal

Workshops rond ademhaling, zowel voor personeel als voor leerlingen.
Het inrichten van een stille ruimte waar leerlingen op elk moment van de dag in stilte kunnen oefenen aan hun ademwerk.
Begeleidend materiaal (posters, video's en luisterfragmenten) waarvan onbeperkt gebruik van kan gemaakt worden.
Ademprikjes/ademmomentjes online zetten zodat het personeel daar op elk moment gebruik van kan maken, zowel voor zichzelf als voor het klasgebeuren.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren