Amper Slim

Het initiatief

Amper Slim wil alle Vlaamse jongeren aanmoedigen om STEM als optie voor hun toekomst te overwegen via een studie of beroep dat bij één van deze domeinen hoort.

Dit willen we realiseren door STEM-gerelateerde feiten, verhalen en rolmodellen te delen, die dicht bij de leefwereld van jongeren liggen.

Via de website en sociale media van Amper Slim willen we zoveel mogelijk jongeren bereiken en aantonen hoe breed de mogelijkheden zijn voor een toekomst binnen STEM. We richten ons in het bijzonder op meisjes en jongeren uit kansengroepen.

De vernieuwing

Heel wat jongeren, vooral jongeren uit kansengroepen en ook wel meisjes, vertonen vandaag de dag weinig interesse in STEM, soms uit onwetendheid, maar ook omdat hun vrienden het niet doen én vooral omdat ze maar weinig voor hen aantrekkelijke info hierover vinden bij de bron van al hun wijsheid: het internet, en in het bijzonder, de sociale media. Hier willen we dus iets aan doen door deze jongeren te tonen dat STEM misschien wel een optie voor hun toekomst kan zijn. Een bijzondere rol binnen het project spelen rolmodellen. Ze tonen aan dat mensen die met een STEM-beroep ook vrouwelijk kunnen zijn, bijzondere trajecten kunnen hebben afgelegd, ondanks een beperking aan de slag kunnen, iemand kan zijn waarin ze zich kunnen herkennen.

Waarom en hoe?

Een final wake-up call waarin STEM positief in het daglicht gesteld wordt is een opportuniteit om jongeren uit de derde graad secundair (ASO, TSO en BSO) warm te maken voor een STEM-studiekeuze in het hoger onderwijs en/of voor een (later) STEM-beroep

Je kan Amper Slim volgen op 3 manieren:
• Facebook met video’s over rolmodellen en leuke STEM-weetjes: https://www.facebook.com/amperslim
• Instagram met leuke STEM-weetjes, Takeovers waarbij social media influeners en jongeren op bezoek gaan bij een rolmodel met STEM-beroep: https://www.instagram.com/amperslim/
• De website waarin rolmodellen getuigen over hun loopbaan in STEM en waarin langere STEM-nice to knows gedeeld worden: www.amperslim.be

Resultaten

We hopen vooral Vlaamse jongeren tussen 15 en 18 jaar te bereiken, in het bijzonder kansengroepen en meisjes. We hebben nu meer dan 600 volgers op Instagram, waaronder heel wat jongeren, en sommige Facebook-video's bereiken tienduizenden mensen, verhalen op de website wordt honderden keer gedeeld en duizenden keer gelezen. Toch willen we graag dat nog meer jongeren kennis maken met Amper Slim. Kan jij je steentje bijdragen?

Tips & tricks

- Zorg dat je een goede samenwerking kan realiseren tussen STEM-experten (of experten in andere gebieden waarvoor je een positieve keuze wil stimuleren), communicatie-experten en jongeren.

- Neem uiteraard telkens de stem van de jongeren mee in de content die je maakt.

- Durf nieuwe media inzetten op een positieve manier.

Materiaal

Jongeren kunnen attent gemaakt worden van het materiaal op de sociale media.
We maken uitsluitend digitaal materiaal dat ook in onderwijscontext zeker zijn waarde kan hebben:
• De video's op https://www.facebook.com/amperslim kunnen klassikaal bekeken worden of er kan naar worden doorverwezen uitgaande van bepaalde interesses bij bepaalde jongeren
• De Instagram take-overs op https://www.instagram.com/amperslim/ kunnen doorgespeeld worden
• De getuigenissen van STEM-rolmodellen kunnen klassikaal of gedifferentieerd (naar interesse of herkenbaarheid) besproken en gedeeld worden: www.amperslim.be

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren