Teamwork met impact

Het initiatief

Sinds vorig schooljaar zijn onze twee scholen in een sneltempo gefusioneerd. Een kleine school met een grote school maken samen een nog grotere school. Met onderwijsteams per domein maken we die grote school kleiner. We investeren in professionalisering via 3-daagse masterclasses voor alle teamleden en zetten in op teamcoaching door een externe coach die met de school een duurzaam traject aflegt. We betrekken alle personeelsleden waardoor we dit project over de verschillende jaren inbedden.

De vernieuwing

Beide scholen hadden voor de fusie geen traditie van gedeeld leiderschap. Onze school organiseren in onderwijsteams is gekoppeld aan de modernisering 2de graad. Waar de onderwijsteams dit jaar zich alleen maar met de praktische organisatie hebben bezig gehouden en er een kernteam was dat alles inhoudelijk in handen had, wordt het kernteam 2de graad volgend jaar ontmanteld. De onderwijsteams gaan dan hun werking echt opstarten. Om van bij het begin goed te starten hebben deze teams ondersteuning nodig in de vorm van externe coaching rond het vormen van professionele leergemeenschappen.

Waarom en hoe?

In plaats van verschillende gangen en kamers organiseren we ons in verschillende flexibele tentenkampen via onderwijsteams. Daarnaast zorgt het volgen van navormingen op de school voor een professionele dialoog. We hopen zo het eigenaarschap over de gezamenlijke zorg rond het onderwijsleerproces van elke leerling te vergroten. In de eerste graad werken we met unitteams. We starten in de 2de graad met onderwijsteams om daarna deze werking door te trekken naar de derde graad op het ritme van de modernisering.

Resultaten

Een team kan maar wendbaar zijn als de leden op elkaar kunnen rekenen en zich bewust zijn van een gemeenschappelijke visie achter hun handelen. Door in te zetten op verschillende soorten ontmoetingsmomenten waarbij steeds andere collega's met elkaar afstemmen, input krijgen en expertise delen, maken we verschillende kleine cirkels binnen het grote geheel.

Collega's leren elkaar kennen en professionaliseren zich samen. We hopen zo de open dialoog te bevorderen, het team te versterken en meer vertrouwen, waardering en erkenning voor elkaars expertise te creëren bovenop samen doelgericht de schoolvisie vorm te geven. Externe coachen staan aan de zijlijn om ons hierbij te helpen en creëren veiligheid.

Tips & tricks

- stap voor stap werken
- mensen die een coördinerend engagement opnemen vrijroosteren en waar kan enkele uren geven, tijd creëren voor overleg
-als directie coachend optreden en wekelijks mee rond de tafel zitten

Materiaal

- Gedeeld leiderschap - Koen Marechal
- navormingen rond leiderschap

Doelgroep(en):

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren