Competentiegericht onderwijs met aandacht voor verschillende leerstrategieën als basis voor een groei in autonomie binnen een multiculturele setting

Jouw oproep

Via leren in verbondenheid ontwikkelen kinderen zich tot zelfzekere jongeren. Zo is het tevens voor anderstalige nieuwkomers nodig dat ze in een veilige omgeving eigen mogelijkheden (h)erkennen, talenten ontplooien en moeilijkheden op hun leer - en leefpad overwinnen. Het belang van een goede coach die de juiste impulsen geeft, onderzoeksvragen stelt, motiveert en leerstrategieën aanreikt is evident. Wanneer de Nederlandse taal als belangrijke sleutel wegvalt, dringt een andere aanpak zich op. Samen met het schoolteam, ouders, externen gaan we op zoek naar mogelijke initiatieven om een antwoord te bieden.

Het initiatief

Via onderzoeksvragen gaan we op zoek hoe we duidelijkheid in het leerproces bij anderstaligen kunnen scheppen. Op welke manier geven we anderstalige kinderen die nog nooit naar school zijn geweest gelijke kansen om hun leerproces in handen te nemen, hoe kunnen we de taal beter ondersteunen om efficiënte leerstrategieën aan te reiken, self - assessment bij anderstaligen, motivatietechnieken..

- We werken een leerpad en visualisatie uit, testen verschillende leerstrategieën en werken mogelijkheden uit om talenten te ontwikkelen (talentenboxen).
- We organiseren ondersteuningsmomenten voor ouders door middel van kennismakingsvoormiddagen en open klas momenten.
- We maken een onthaaltas voor anderstalige nieuwkomers.

Waarom?

We schieten in Vlaanderen nog steeds tekort wat betreft het efficiënt onderwijzen, begeleiden van anderstalige nieuwkomers. Ouders die de taal willen leren staan soms 2 jaar op een wachtlijst, ongelooflijk! We moeten deze periode overbruggen en als school kunnen we al onmiddellijk samen op pad gaan waardoor we de integratie bevorderen. Elk kind verdient een zo goed mogelijke kans om zich te ontwikkelen. We gaan op zoek hoe wij de beste coach kunnen zijn voor deze doelgroep.

De vernieuwing

Er zijn praktisch geen materialen op de markt om deze doelgroep te benaderen en adequaat te begeleiden. Ook de literatuur is heel karig wat betreft anderstalige kinderen die pas op latere leeftijd voor het eerst naar school gaan. Eigenlijk zouden ze het ook verdienen dat er voor hen een welkomstpakket is, dat we onmiddellijk weten hoe we met hen aan de slag kunnen gaan. Ons project is vernieuwend omdat het niet alleen materialen omvat maar tevens een onderzoek hoe we kinderen zo snel mogelijk leren hun eigen leerpad in handen te nemen.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren