WOEP!

Het initiatief

Op woensdag krijgen onze leerlingen uit de 3de graad BSO Verzorging 4u WOEP! - Woensdagse Projecten. Door leerkrachten in co-teaching te plaatsen voor de begeleiding kunnen de sterktes van de leerkrachten flexibel ingezet worden. Door de leerlingen mede-eigenaar van hun vakoverschrijdend GIP-traject of project te maken willen we hunbetrokkenheid verhogen. Teamwork, sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel spelen doorheen WOEP! een belangrijke rol, zowel op niveau van LKR als LLN.

De vernieuwing

Het gaat om een structurele vernieuwing. Afwisselend wordt er binnen WOEP! gewerkt aan vakoverschrijdende projecten (oa. ter voorbereiding van stages en gekoppeld aan de praktijk op de werkvloer) en de geïntegreerde proef (die per definitie vakoverschrijdend is). De begeleiding gebeurt door een multidisciplinair en afwisselend leerkrachtenteam (vakken opvoedkunde, huishoudkunde, expressie, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, verzorging, PAV) dat flexibel ingezet kan worden. De coördinatie gebeurt door een kernteam van 2 personen. Als bvb nood is aan begeleiding in een creatief proces in één van de projecten, dan wordt LKR expressie ingeschakeld. Gaat het om een bewegingsactiviteit in het kader van een project, dan wordt de LKR LO ingeschakeld. De volledige begeleiding van alle deelprojecten gebeurt dus door een TEAM, en niet door enkele individuele leerkrachten.

Waarom en hoe?

Problemen vastgesteld bij vroegere werking:
- ‘onbetrokken’ houding en een beperkte werkattitude LLN GIP, projecten, stage worden gezien als een noodzakelijk en zinloos kwaad
- leerkrachten die alles moeten voorkauwen voor de leerlingen en in sommige gevallen zelfs de hele GIP moeten gaan uitwerken om de projecten te laten slagen = frustraties bij de leerkrachten.
- planlast wordt als te groot ervaren door sommige leerkrachten: kleine team, vaak dezelfde leerkrachten krijgen eindverantwoordelijkheid
- geen geölied team en zand in de machine: communicatie, Zwarte Piet doorschuiven, verantwoordelijkheden ontlopen, naast elkaar werken, het gevoel hebben er alleen voor te staan = wrijving en frustraties
- kostbare lestijden gaan verloren en bij sommige vakken komt daardoor de leerplanrealisatie in het gedrang

Via nieuwe aanpak willen wij:
- Het optimaal benutten van de lestijden zodat de leerplanrealisatie optimaal kan gebeuren
- Het evenwichtig verdelen van de planlast onder de betrokken leerkrachten
- Het vereenvoudigen van de administratie en de overlegmomenten aan de hand van een duidelijke structuur
- Het bevorderen van de leerwinst en de betrokkenheid van alle leerlingen door het flexibiliseren van het leertraject en het vergroten van het eigenaarschap

Hoe pakken wij het aan?
Woensdag is vanaf 2018-2019 WOEP!-dag: Woensdagse Projecten!
Alle LLN 5V-6V-7KZ/TBZ (3de graad BSO) hebben op woensdagvoormiddag projectwerking. Binnen die projectwerking worden GIP, vakoverschrijdende projecten en voorbereiding stage geïntegreerd.

De begeleiding gebeurt door een ‘vast en flexibel’ team van leerkrachten, met allemaal een verschillende vakexpertise (opvoedkunde, expressie, verzorging, lichamelijke opvoeding,...). De lesuren die hiervoor uitgetrokken worden komen hoofdzakelijk uit een compensatieregeling: lesuren die wegvallen tijdens stage worden gecompenseerd tijdens gewone lesweken.
Alle uren van alle betrokken WOEP!-leerkrachten worden gebundeld op woensdagvoormiddag. Zo is er steeds een leerkrachtenteam (al dan niet de volledige voormiddag) beschikbaar voor de begeleiding. Aanwezigheid wordt dus verwacht
op vastgelegd aantal woensdagen. Dit gebeurt niet willekeurig: op voorhand wordt vastgelegd wie welke woensdag zal aanwezig
zijn. De inhoudelijke uitwerking van de projecten wordt hier op afgestemd (vb. deelactiviteiten mbt expressie als de LKR expressie tot het begeleidende team behoort die woensdag).

De verantwoordelijkheden worden gespreid: GIP / Voorbereiding stage / losse VO projecten. Telkens wordt een coördinator en kernteam aangeduid om het proces te bewaken en de administratie op te volgen (vb. het registreren van de evaluaties, het maken van een planning samen met de leerlingen,...).

Resultaten

1) Via onze vernieuwde aanpak willen we een aantal problemen rond communicatie en motivatie aanpakken. Dit lijkt te lukken.

2) Door de leerlingen mede-eigenaar van hun projecten te maken willen we hun betrokkenheid verhogen, maar tegelijkertijd willen we ze ook aansporen tot werken aan de hand van een duidelijke, gestructureerde aanpak waar teamwork, sociale vaardigheden en
verantwoordelijkheidsgevoel een belangrijke rol in spelen. Het verhoogde eigenaarschap lijkt zijn effect niet te missen.

3) structurele verandering, waardoor de planlast verlaagt en de resultaten verbeteren (zowel bij LLN als LKR).

De leerkrachten zijn na de eerste maanden vrij positief, al moet de algemene werking nog hier en daar bijgeschaafd worden. Het bijzondere eraan is dat zij niet langer het gevoel hebben dat ze elk op hun eiland aan het werken zijn, maar elkaar kunnen versterken. Zij vinden het ook positief dat de verantwoordelijkheden en de planlast beter verdeeld zijn. De leerlingen onthalen de nieuwe manier van werken ook positief. Zij nemen inderdaad meer eigenaarschap op van de verschillende projecten (oa. GIP) en kunnen binnen het nieuwe systeem ook gemakkelijker samenwerken met andere leerlingen uit de graad. Zo worden groepjes bvb op basis van de inhoud van de projecten verdeeld (LLN kiezen zelf welk onderwerp ze verkiezen) in plaats van standaard per klas. Zo werken LLN uit 6V en 7KZ bijvoorbeeld samen, maar evengoed kunnen leerlingen van 5V en 6V samen werken.

Tips & tricks

- Eigenaarschap geven aan zowel leerkrachten als leerlingen
- Faciliteren van de projecten: zorgen voor geschikte lokalen, middelen om externe partners te betrekken, materiaal,...

Materiaal

Afhankelijk van de inhoud van de projecten.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren