Wie vindt dat wij een beperking hebben, heeft een beperking…

Het initiatief

Leerlingen met een meervoudige beperking werken samen met kleuters, leerlingen van een gewone lagere school, bejaarden uit een bejaardentehuis, OKAN-leerlingen, leerlingen uit een beroeps-secundaire school, verschillende vrijetijds-verenigingen, leerlingen van het conservatorium, enz…

Dit met de bedoeling om inclusie te bevorderen. Maar ook als voorbereiding op een zinvolle vrijetijdsbesteding of de kans op vrijwilligerswerk of begeleid werk na de school en de zelfredzaamheid te vergroten.

De vernieuwing

De leerlingen van De Leerexpert Dullingen zijn leerlingen met een motorische en meervoudige beperking. Zij volgen opleidingsvorm 1. Na de school kunnen zij niet terecht op de reguliere werkvloer. Zij gaan naar een dagcentrum, doen begeleid werk of vrijwilligerswerk.

De school vindt het belangrijk dat de leerlingen buiten hun beschermd milieu treden, zo zelfredzaam mogelijk worden en dat zij actief deelnemen aan de maatschappij. Daarom laat de school de leerlingen kennis maken met zo veel mogelijk verschillenden activiteiten waarmee je je vrije tijd zinvol kan invullen en krijgen zij de kans om stage te doen op verschillende stageplaatsen, zodat ze kennis maken met mogelijk vrijwilligerswerk of begeleid werk. Zo kunnen zij ervaren wat ze allemaal wel kunnen en welke mogelijkheden ze hebben.

De school doet dit niet op de traditionele manier….

Waarom en hoe?

De school vindt integratie in de maatschappij en omgaan met diversiteit heel belangrijk. Reeds een 15-tal jaren worden er projecten georganiseerd, waarbij samenwerkingsverbanden worden aangegaan met andere scholen en verenigingen. Er wordt steeds gezorgd dat alle partijen en betrokkenen er baat bij hebben.

*Via de projectwerking maken de jongeren kennis met zo veel mogelijk
verschillende zinvolle vrijetijdsbestedingen en mogelijk vrijwilligerswerk of
begeleid werk.
*Zij komen uit hun beschermd milieu en leren omgaan met een heel divers
publiek: kleuters, leerlingen van een lagere school, anderstalige
nieuwkomers, bejaarden, jongeren met beperkingen, leeftijdsgenoten die een
beroepsopleiding, een technische- of een kunstopleiding volgen,..
*Hun zelfredzaamheid wordt vergroot.
*Zij maken kennis met mogelijke stageplaatsen, lopen stage en ontdekken
wat ze kunnen doen als vrijwilligerswerk of begeleid werk.

Door met onze leerlingen zo veel mogelijk buiten de school te gaan of externen in de school uit te nodigen, wordt integratie veel gemakkelijker.

Voor de andere partners is de samenwerking ook zeer zinvol. Ze leren omgaan met mensen met een beperking. Er worden samen creatieve- en sportieve workshops georganiseerd. Ze gaan samen op uitstap. Gaan samen op meerdaagse. Ze creëren op deze manier ervaringsgericht onderwijs. Ze leren van elkaar. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden die je in een klaslokaal nooit kan leren. Ze leren respect te hebben voor elkaar, ondanks hun verschillende afkomst, leeftijd, niveau, cultuur, geloof, beperkingen,….

Bovendien staan de verschillende scholen en instellingen open om studenten stage te laten lopen bij elkaar. Ze krijgen de mogelijkheid om ervaringen op te doen, die een grote meerwaarde zijn voor hun verdere studiekeuze en hun toekomst…

Resultaten

We hopen dat de stap om te integreren in de maatschappij voor jongeren met een meervoudige beperking kleiner wordt. Dat anderen deze jongeren op een andere manier leren kennen en ze niet meer als "anderen" zien, maar gewoon als jongeren met dezelfde problemen, vooruitzichten en dromen...
Dat de jongeren via de projectwerking zelfredzamer worden, een beter zelfbeeld krijgen, zich nuttig voelen, ze een zinvolle vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk of begeleid werk vinden. Dat ze op een positieve manier in het daglicht komen te staan, met wat ze allemaal wel kunnen.

Tips & tricks

- Begin kleinschalig en bouw je netwerk jaar na jaar uit.
- Zorg ervoor dat alle partijen er baat bij hebben, zodat je een win-win situatie creëert.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren