Welzijnsboosters voor starters in het onderwijs

Het initiatief

Over wel-doen en wel-zijn

Leerkrachten zijn ontzettend betrokken bij hun leerlingen en school. Ze stappen in het onderwijs om hun passie voor hun vak bij te brengen, kinderen niet enkel te leren rekenen en schrijven, maar ook hun talenten en interesses te ontdekken en hen klaar te stomen om hun plekje in de maatschappij te vinden. Deze bevlogenheid vertaalt zich in een grote inzet en behulpzaamheid ten aanzien van de leerlingen, hun ouders, de schoolorganisatie. Dit betekent dat leerkrachten dag in dag uit bezig zijn met WEL-DOEN.

Ook bij GO! scholengroep Gent bulkt het van de WEL-DOENERS en daar zijn we trots op. Maar naast al dat WEL-DOEN moet er ook een focus zijn op WEL-ZIJN. Als scholengroep willen we met ons project ‘Welzijnsboosters voor starters in onderwijs’ proactief bijdragen aan een context met voldoende aandacht voor het WEL-ZIJN van onze leerkrachten en dat vanbij de start.

Het initiatief is gericht op elk van onderstaande elementen:
•het ontwikkelen van een schoolbrede visie op welbevinden en veerkracht van leerkrachtenteams op school;
•het verankeren van deze visie in het schoolbeleid;
•het ontwikkelen en implementeren van innovatie en concrete acties die voortvloeien uit deze visie.

WEL-ZIJN is van iedereen en we zien daarom ook een rol voor iedereen.

De vernieuwing

In 2022 werd er daarom een werkgroep welzijn opgericht die bestaat uit leerkrachten, MVD-personeel, administratief medewerkers, directeurs, en beleidsmedewerkers van de scholengroep. Ons doel is om zeer pragmatisch aan de slag te gaan en gedeeld eigenaarschap te creëren.
Dat gaat van subtiele, ludieke acties op de werkvloer die het thema levend houden (bvb. op Dag van de Leerkracht en Complimentendag) tot het organiseren van workshops. Op 5 oktober 2022 organiseren we een Startersfestival voor alle nieuwe leerkrachten en mentoren waar we WEL-ZIJN bewust als centraal thema in de kijker plaatsen met o.a. een sessie over zelfzorg. Verder wordt er dit schooljaar expertise geïnjecteerd van buitenaf in de vorm van workshops. Uiteindelijk willen we als concrete output van het project landen met een receptenboek met hands-on materiaal dat onze starters en hun mentoren stimuleert om het WEL-ZIJN in handen te nemen en duurzaam om te springen met WEL-DOEN. Dit receptenboek kan op termijn ook breder verspreid worden naar alle personeelsleden.

Waarom en hoe?

Elk schooljaar starten er in onze scholengroep 300 nieuwe personeelsleden. Uit onderzoek en bevragingen blijkt dat de mentale en emotionele belasting van starters hoog is. Ook is de uitstroom in die eerste jaren voor de klas te groot. Met dit project willen we als scholengroep samen met starters, mentoren en directies concrete en onmiddellijk inzetbare recepten ontwikkelen om onze startende leerkrachten (< 5 jaar aan de slag) mentale vleugels te geven en zo langer voor de klas te houden.

Hoe?
Vanuit een positieve focus en datagedreven (gebaseerd op de resultaten uit o.a. onze welzijnsbevraging) gaan we inzetten op drie pijlers om welzijn in onze organisatie te verankeren: beleid (welzijn inbedden in de HR-processen), coaching (bvb.mentoren aanvangsbegeleiding, implementeren van ons receptenboek) en concrete acties (bvb dag van de leerkracht, complimentendag, workshops, startersfestival).

Resultaten

Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en een collectief engagement wordt er draagvlak gecreëerd om WEL-ZIJN als strategische pijler in de organisatie binnen te brengen. Er wordt bewustzijn gecreëerd om duurzaam om te springen met WEL-DOEN en mensen worden op de vloer gestimuleerd om hun WEL-ZIJN te monitoren en boosten. Door de initiatieven die we nemen, zetten we in op verbinding en creëren we een gemeenschappelijke taal om deze thema’s bespreekbaar te maken en actie te ondernemen.

Tips & tricks

- Een duidelijke visie en zicht hebben op waar je wil geraken: het werkvermogen van medewerkers stimuleren.
- Voldoende draagvlak creëren bij alle belangrijke stakeholders door hen van bij het begin te betrekken
- Welzijn als strategische pijler in HR-beleid, maar tegelijkertijd ook waken over de inbedding in alle HR-processen. HR-processen op elkaar afstemmen en ook op het strategisch beleid.
- Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, komen tot een instrumentarium dat effectief, bruikbaar en toegankelijk is voor alle schoolpersoneel

Materiaal

Inspiratiebronnen bij het uitwerken van het beleid, de acties en het receptenboek:

- Alle onderwijspersoneel van GO! Scholengroep Gent
- Boek Adaptieve Intelligentie. Lichter leven, slimmer werken. Rudi Francken en Tim Vermeire
- Wetenschappelijk rapport ‘psychosociaal welzijnsbeleid als onderdeel van strategisch personeelsbeleid in scholen’
- Elke Van Hoof
- Elke Geraerts
- Huis Van Werkvermogen
- Dajo De Prins
- Stephen Covy
- Tony Crabbe
- Simon Sinek
- Frederik Anseel
- Van Vuuren en Dorenbosh
- Anton Stellamans
- …

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren