WELT Project "Het Jeugdstadhuis"

De eerste video toont de (volledige) voordracht met de theorie en het opzet van zowel WELT als Het Jeugdstadhuis.
Het initiatief

Drie secundaire scholen van het Stedelijke Onderwijs Antwerpen werken elk aan een WELT project rond een van de breuklijnen die onze samenleving verdelen: gelijkheid vs. ongelijkheid, open vs. gesloten samenleving, rechtvaardige transitie vs. groene markteconomie. Samen werken zij ook aan een of meerdere momenten van jeugdstadhuis: de leerlingen stellen hun projecten tentoon en presenteren hun oplossingen voor de onderzochte problemen aan een zo groot mogelijk en divers publiek in de stad.

In 2018-19 wordt het project voorbereid, in 2019-20 uitgevoerd, in 2020-21 afgerond met een verslag in boekvorm en de post-productie van een documentaire film. Om het werkingsprincipe te verspreiden in binnen- en buitenland en materiaal op te leveren voor de lerarenopleidingen.

De vernieuwing

WELT - Wereld Educatie Leren voor de Toekomst - is het eerste integrale model voor burgerschapseducatie. Het biedt een kader voor het nastreven van alle mogelijke matrixen relevante onderwijsdoelen, zoals de nieuwe transversale competenties in Vlaanderen, waarvoor het in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen ook officieel beleid is. Aan de AP Hogeschool Antwerpen vormt de WELT handleiding ook het studiemateriaal van de cursus Wereldburgerschap voor de laatstejaarsstudenten van alle lerarenopleidingen. Die bereiden in multidisciplinaire teams WELT projecten voor, die in het veld kunnen worden ingezet.

"Het Jeugdstadhuis" is het pilootproject voor de 2de generatie WELT projecten. Deze zetten nu ook in op het vergroten van de inspraakmogelijkheden van de jeugd en synergie tussen stedelijke beleidsdomeinen en het middenveld, door het vormen van brede scholen voor wereldburgers.

Waarom en hoe?

De WELT methodiek is bedoeld als ondersteuning van het klassieke curriculum van kennisoverdracht en is zowel vak- als vormoverschrijdend. Daardoor biedt het een praktisch antwoord op de vraag naar hervorming in het SO of helpt het mee aan de opwaardering van studierichtingen op het vlak van burgerschap en eigentijdse algemene vorming.

De methodiek wordt in de scholen van Het Jeugdstadhuis op enkele voorbereidende momenten geïntroduceerd en vervolgens met de lerarenteams en de Cel Actief Burgerschap van het stedelijke net co-creatief op maat verder uitgewerkt.

Einde eerste schooljaar verschijnt de website met daarop de draaiboeken van de projecten. Deze bieden nog voldoende ruimte aan de leerlingen om de organisatie mee vorm te geven in het jaar van uitvoering. In het derde jaar werkt de coördinatie en de film crew aan zowel het verslag van het effectiviteitsonderzoek als de post-productie van de film.

Resultaten

Nu al zijn er stevige indicaties dat de werkwijze in staat is om alle leerkrachten van een jaar of zelfs graad, elk op basis van de eigen expertise, op geordende wijze aan de voorbereiding van een langdurig project te laten werken. Een project dat hen in staat stelt burgerschap meer gewicht te geven op school alsook de komst van de transversale eindtermen op handige wijze voor te bereiden.

Verder hopen we zowel voor leerkrachten als leerlingen significante vooruitgang te boeken op het vlak van bedoelde competenties. Vooral willen we de school merkbaar kunnen helpen met de uitbouw van curriculum-gestuurde brede school werking (met inbegrepen service-leren, betrekken van ouders, buurt en middenveld). Tevens zouden er aanwijzingen moeten zijn dat dit project ook stedelijke diensten (jeugd, cultuur, onderwijs, integratie, ...) nieuwe aanknopingspunten weet te bieden.

Tips & tricks

WELT en Het Jeugdstadhuis bieden aardig wat tips en tricks. Aardig wat inspiratie voor bijvoorbeeld het combineren van interlevensbeschouwelijke competenties met transversale competenties of voor een kader voor het opbouwen van een debat-competitie ter versterking van kennisoverdracht in alle vakken. Maar het Antwerpse voorbeeld toont vooral hoe een goed samengestelde Cel Actief Burgerschap zeer snel alle relevante kennis en voorbeelden weet te verzamelen om leerkrachten in het veld echt te helpen bij aan hervorming, modernisering en kwaliteitsverhoging gerelateerd "extra" werk. Daarin zit voor iedere moderne stad, ieder onderwijsnet of scholengroep een middel om broodnodige initiatieven doorstroming te laten vinden of op te schalen. Voorwaarde is wel de aanwezigheid bij medewerkers van langdurige ervaring met lesgeven en projectwerking in verschillende onderwijsvormen en voldoende scholing in historisch sociale wetenschappen.

Materiaal

Reeds voorhanden materiaal: de WELT-handleiding op de website CivicLab - www.civiclab.be - is vrij beschikbaar. Daar kan men, eveneens onder Projecten, ook extra info vinden over Het Jeugdstadhuis. Tevens kan men er terecht voor het fundamentele onderzoek ter ontwikkeling van WELT, neergeschreven in o.a. Saey M. (2014), Jongeren worden wereldburgers, Lannoo/Academia Press.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren