Website rond artificiële intelligentie

Het initiatief

Via een website worden de fundamenten van kunstmatige intelligentie op een praktische manier meegegeven aan leerlingen. We vullen daarmee een hiaat op in het curriculum van het secundair onderwijs.

We maken vakoverschrijdend lesmateriaal voor de derde graad: een STEM-project binnen een context van klimaatverandering en biologie. Hierdoor wordt het duidelijk dat STEM-disciplines samenwerken bij het oplossen van mondiale problemen.

Dit lesmateriaal wordt aangeboden via Jupyter notebooks, waarmee leerlingen ook zelfstandig aan de slag kunnen gaan. De leerkracht kan kiezen welke inhouden er in de les worden behandeld, of de leerlingen programmeren in Python...

De vernieuwing

De fundamenten van artificiële intelligentie worden aangebracht binnen een context van klimaatverandering en huidmondjes van planten. De combinatie van technologie en biologie is vernieuwend. Uniek is dat de leerlingen zélf aan de slag gaan met een diep neuraal netwerk voor beeldherkenning.

Bovendien wordt het aangeboden materiaal ontwikkeld parallel met een lopend wetenschappelijk onderzoek van de UGent en de Plantentuin Meise. Dit is zeer motiverend voor leerlingen. Ze vinden het een meerwaarde en de maatschappelijke relevantie van een project wordt zo duidelijk.

Een groepje leerlingen is reeds betrokken van bij het begin van het project. De feedback die zij geven, laat toe om reeds bij de ontwikkeling van het materiaal en de website bij te sturen.

Er zitten veel verschillende aspecten in het project waardoor er voor elke leerling wel iets bij zit dat aanspreekt. Naast leerplandoelstellingen wetenschappen en wiskunde, is er aandacht voor computerwetenschappen en wordt ook de nodige aandacht besteed aan ethiek. Zelfs citizen science komt aan bod.

Het unieke van het project KIKS zit ook in het sterke consortium: scholen van verschillende netten (Sint-Bavohumaniora en KA Etterbeek), Universiteit Gent, Plantentuin Meise, Accenture, Dwengo vzw, HoGent, 2LinK2, STEM-steunpunt Brussel. De samenwerking tussen scholen, onderzoekers, lerarenopleiding en een bedrijf zorgt ervoor dat wetenschappelijke en didactische expertise elkaar aanvullen en dat alles ook nog eens worden bekeken door een bedrijfsbril.

Waarom en hoe?

Onze wereld is steeds meer gedigitaliseerd en gerobotiseerd. Slimme apparaten nemen meer en meer autonome beslissingen. Het is belangrijk dat leerlingen vat hebben op de wereld rondom hen. Wat de mogelijkheden zijn van technologie in de toekomst is moeilijk te voorspellen. Daarom moeten we jongeren voorbereiden om nu én in de toekomst al die nieuwe technologieën verantwoord te kunnen gebruiken én ook bij te dragen tot de ontwikkeling ervan. We mogen ons daarbij niet beperken tot het gebruik van artificiële intelligentie (AI), essentieel is het begrijpen van de onderliggende concepten. Anders lopen we het gevaar om technologieën opgedrongen te krijgen die niet aangepast zijn aan onze problemen en gewoontes. Dit probleem is gekend als de (culturele) bias in AI.
Alle leerlingen moeten na het secundair onderwijs de steeds meer gedigitaliseerde wereld kunnen begrijpen en er vat op hebben. Daarom is het belangrijk dat ze de mogelijkheden en beperkingen van artificiële intelligentie leren kennen.

We stellen daarom ons materiaal gratis beschikbaar op de website. Bovendien moet er op de school niets geïnstalleerd worden: internet en een browser volstaan.

Resultaten

We merken dat heel wat scholen sterk geïnteresseerd zijn in dit materiaal. Veel leerkrachten gaven reeds te kennen dat ze met het STEM-project aan de slag willen in de klas. Men kan reeds een glimp van de website opvangen: https://www.aiopschool.be/kiks
Via een link kan men zich daar ook inschrijven om op de hoogte te blijven van beschikbaar materiaal, eventuele nascholing...
In mei wordt het lesmateriaal getest in de twee scholen.

Er zal ook een handleiding voor de leerkracht en een cursus voor de leerling worden voorzien.

Tips & tricks

Zorg ervoor dat je een sterk consortium hebt. Dergelijk lesmateriaal maken kan je niet alleen! Didactische en wetenschappelijke expertise is nodig. De samenwerking met de UGent en de Plantentuin Meise is voor ons project essentieel.

Soms kom je voor problemen te staan die je niet voorzien hebt. Zoek hulp indien nodig!

Betrek de leerlingen zo snel mogelijk bij het ontwikkelen van het materiaal. De feedback die zij geven is immers zeer waardevol om materiaal te ontwikkelen dat hén aanspreekt.

Bijlage(n)
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren