Voor iedereen een STEM

Het initiatief

In onze school hebben we een grote zij-instroom van zowel ex-OKAN-leerlingen als leerlingen die na enkele jaren in het technisch- of beroepsonderwijs bij ons terecht komen. Deze leerlingen komen dan terecht in groepen met al een bepaalde technische of wetenschappelijke bagage omdat ze al langer praktijklessen gevold hebben in een technische richting.

Voor de zij-instromers is het daarom vaak een moeilijke start en de leerkrachten hebben tijdens de lessen niet de mogelijkheid om al die leerlingen apart te begeleiden. Zeker omdat de zij-instroom, vooral uit OKAN, jaar na jaar toeneemt.

Deze leerlingen hebben dus een bruggetje nodig om hun medeleerlingen aan de overkant van de kloof te kunnen vervoegen. En die brug is individuele begeleiding om de achterstand bij te werken.

De vernieuwing

In onze school krijgen ex-OKAN-leerlingen al een aangepast traject voor Nederlands. Dit wordt verzorgd door taalleerkrachten. Voor de technische en wetenschappelijke vakken kunnen zij de leerlingen onvoldoende bijwerken omdat ze zelf niet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken.

We willen volgend schooljaar starten met een nieuw aangepast traject voor praktijk en theoretisch-technische (STEM) vakken voor de zij-instromers uit zowel OKAN als andere onderwijsvormen en studierichtingen.

Waarom en hoe?

Als school voor techniek en wetenschapen dragen wij de verantwoordelijkheid om goede vakmensen af te leveren. De kloof in kennis en vaardigheden waarmee zij-instromers geconfronteerd worden, kan demotiverend werken. We willen vermijden dat leerlingen daarop afhaken door hen op tijd een positieve leerervaring te geven.

Het bijwerken van de STEM-vakken willen we doen via digitaal lesmateriaal dat de leerlingen zelfstandig verwerken én met individuele contacturen in een specifiek flexibel leertraject waarin een leraar de nodige kennis en vaardigheden aanbrengt zodat die leerling op termijn mee kan met zijn of haar medeleerlingen.

Resultaten

We willen achterstanden wegwerken en hierdoor slaagkansen van de leerlingen verhogen zodat zij een diploma behalen of een doorstroom naar hoger- of vervolgonderwijs mogelijk wordt. Leerkrachten krijgen ook meer expertise. Met dit nieuw project willen we iedereen een gevoel van ondersteuning bieden en daarbij het welbevinden verhogen. Kortom, iedereen krijgt een STEM.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren