VLINDERS: klein en GROOT!

Het initiatief

Ons project is een groots vakoverschrijdend project dat verder gaat dan STEM. Met meetresultaten van 60 weerstations van het VLINDER-project van U Gent (GROTE VLINDER), https://vlinder.ugent.be/, onderzoekt de leerling, de lokale invloedsfactoren op ons weer. Met de kleine VLINDER, zal de leerling met zijn zelf gemaakt toestel de gezondheidstoestand van onze klaslokalen (CO2, temperatuur, relatieve vochtigheid) online in kaart brengen. Spijtig genoeg is dit door Covid-19 een hot item. Dit project leert onze leerlingen inzien dat ze in staat moeten zijn om technische en ICT oplossingen te engineeren om een wetenschappelijk experiment uit te kunnen voeren. De leerlingen organiseren een Vlinder-event waar ze zelf hun onderzoeksresultaten presenteren. Ook wetenschappers zullen een lezing geven over weer en klimaat.

De vernieuwing

De S-T-E-en de M zijn sterk aanwezig in ons STEM-project, maar ook het artistieke zit er in. De leerling kan zijn artistieke creativiteit de vrij loop geven bij de vormgeving van de behuizing van het meetapparaat en het zichtbaar maken van bv. bepaalde kritische meetwaarde: een upgrade naar STEAM.

De taalvakken worden ook zeer nauw betrokken. We spreken van STEALM, met de L van Language. Aangezien ons project een sterk geïntegreerde complementaire STEALM-aanpak heeft, durven wij te stellen dat het kan fungeren als promotie van het, sterk onderschatte, technisch onderwijs.

Enkele pijlers van ons STEALM-project:
Klasklimaat opmeten/bijsturen;
Wetenschappelijke poster maken en presenteren in het Engels en Frans;
Vakoverschijdend examen wordt afgelegd als productevaluatie;
Het hele project fungeert als ideale voorbereiding op GIP;
Procesevaluatie: zelf- en peerevaluatie, controle digitale momenten, leerkracht als coach;
Leerlingen maken kennis met het Internet Of Things. Data online loggen en visualiseren op hun Smartphone;
Realiteitsgebonden onderwijs;
De leerlingen onderzoekend en met elkaar leren werken;
Citizen science.

Waarom en hoe?

We doen dit project met de leerlingen van 5 IW (Industriële Wetenschappen). Om een correcte analyse te doen van de meetresultaten bij de GROTE VLINDER moet de leerling de nodige achtergrondkennis hebben. Dit gebeurt op deze manieren: vakoverschrijdende aanpak, onderwijsleergesprek, zelfstudie en blended-learning met de leerkracht als coach, verslaggeving volgens de wetenschappelijke onderzoeksmethode. De leerling werkt met een digitale template aan zijn opdrachten en alles wordt opgenomen in een vakoverschrijdende scriptie. Het vormt een ideale voorbereiding op de GIP.

Tijdens dit begeleid zelfstandig leren zijn er geregeld digitale controle- en feedbackmomenten. De deadlines zijn zodanig gespreid dat de leerling op zijn tempo kan leren.
De leerling maakt een presentatie en een wetenschappelijke poster (mindmap). Zijn (poster)presentatie brengt hij voor zijn leerkrachten in het Engels en in het Frans, op de opendeurdag en de Vlindereventen.

Hier zullen ook filmpjes over “the making of” van het hele project gedraaid worden.

Naast differentiatie is er een grote variatie aan werkvormen, maar die is bij de kleine VLINDER nog meer uitgesproken, gezien het de inbreng van de techniek, engineering en ICT. De leerlingen werken per 2. De ene groep onderzoekt een klaslokaal in de oudbouw, de andere in de passiefbouw. Samen maken ze dan ook een vergelijking tussen beide bouwstijlen.
De werkvormen zijn analoog aan die van de GROTE VLINDER, maar de grote uitdaging voor de leerling ligt in het engineeren en programmeren van een toestel dat de temperatuur, RV, CO2 en VOC meet in klaslokalen.

Om dit apparaat programmeer-technisch te ontwikkelen, zal de leerling verschillende sensoren leren programmeren. Er is een smart luik: een dynamische ledstrip of geluidssignaal geeft aan, wanneer bepaalde waarden overschreden zijn. De leerling maakt kennis met het Internet Of Things. Hij leert data online te visualiseren op zijn Smartphone.
Binnen het creëren van het prototype willen we complementaire groepsvorming stimuleren
waar de leerling onderzoekend - en vooral van elkaar leren.

Twee leerlingen maken als GIP een weerstation dat op onze school zal geplaatst worden.
In juni 2021 wordt het project afgerond door de GIP- presentatie en een presentatie met ondervraging als onderdeel van een STEM-examen.
De leerlingen organiseren ook 2 VLINDER-eventen op onze school: presentatie van leerlingen en van gastsprekers, in samenwerking met U Gent en milieudienst Londerzeel. Eerste event is voor ouders en inwoners van Londerzeel, terwijl het tweede event bedoeld is voor de hele school. De leerlingen voorzien een “zero-emmision lunch” voor alle aanwezigen.
We zeer blij voor onze leerlingen en school dat we mogen meewerken aan het UGent VLINDER-project. De klas bouwt een weerstation, werkt met het educatief aanbod online, interpreteert meetresultaten, werkt mee aan een echt wetenschappelijk onderzoek, citizen science.

Deze methode is een meerwaarde in de opleiding van onze leerlingen, het zorgt voor wederzijds begrip en enthousiasme. De leerling kan van uit zijn eigen leefwereld samen werken met wetenschappers.

Het leerkrachtenteam heeft een project bedacht: kleine VLINDER, waar creativiteit, STEM en de leefwereld van de leerling centraal staan. Het vakoverschrijdende project is zeer realiteitsgebonden (Smartphone, ICT, ons schoolgebouw, klasklimaat onderzoeken en bijsturen, meehelpen aan onderzoek over impact van onze omgeving op het weer, ..), en dat is een voorname steunpilaar in onze visie. Een andere pijler is dat we wensen dat de leerlingen op zelfstandige basis kunnen werken tijdens het project zelf. Een derde pijler is dat we onze leerlingen hun engagement en betrokkenheid bij de school willen aanscherpen. Dit uit zich in de (poster)presentaties op de opendeurdag en de Vlinder-events. Deze evenementen worden gedragen door onze leerlingen en zal hen veel bijleren i.v.m. organiseren van activiteiten. Het klassieke schoolse lesonderwijs
is ver te zoeken en onze leerlingen zullen zich dit project hun hele leven herinneren.

Resultaten

Volgt later.

Tips & tricks

Volgt later.

Materiaal

Volgt later.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren