VISO wil breder evalueren - anders bekeken, even goed gekend!

Het initiatief

Coachen van leerkrachten om ook in te spelen op de noden van ex-OKAN- en M-decreet-leerlingen en om hen op basis daarvan anders en breder te evalueren.

De vernieuwing

Op onze school zijn er een pak leerkrachten die het toetsen van kennis voorop plaatsen. Deze traditie willen we doorbreken. Voor verschillende leerkrachten zal dit een mentaliteitswijziging vragen. Leerlingen breed evalueren, evaluatie zien als een middel om iets te leren en feedback als belangrijk instrument gebruiken om te leren. Deze zaken zijn nog niet voldoende ingeburgerd.

Waarom en hoe?

We zijn ervan overtuigd dat anders evalueren het welzijn van de leerlingen ten goede komt. We zullen ons tijdens dit proces om anders te leren “kijken” naar de leerlingen, laten begeleiden door Schoolmakers. Eind schooljaar 2017-18 voeren we een nulmeting uit om de huidige evaluatie in kaart te brengen. Vanaf volgend schooljaar en te starten op onze pedagogische studiedag (begin oktober) zullen enkele leerkrachten op regelmatige basis een begeleidingstraject volgen bij Schoolmakers. Zij vormen de kerngroep om nieuwe zaken uit te proberen. Zij brengen dit op hun beurt dan weer over naar de andere leerkrachten. Vervolgschoolcoaches ondersteunen intervisiemomenten om de goede praktijken uit te wisselen. Op die manier kunnen goede praktijken ook naar andere scholen meegenomen worden.

Resultaten

Als leerkrachten anders naar vaardigheden en talenten van de leerlingen kijken, denken we dat dit de resultaten en het welbevinden zal verhogen. Zo proberen we onrechtstreeks ongekwalificeerde uitstroom van onze ex-OKAN-ers te beperken. Op termijn willen we werken met nieuwe rapportering, niet enkel met punten maar ook met vaardigheden en attitudes. Op termijn hopen we zo de examenperiode in BSO af te kunnen schaffen en flexibele leertrajecten in te burgeren in onze werking.

Tips & tricks

Ons verhaal is pas opgestart. Later hopen we tips te kunnen geven.

Materiaal

We laten ons inspireren door het grote aanbod aan literatuur.

Bijlage(n)
Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren