Vakken, leerlingen en leerkrachten betekenisvol verbinden

Het initiatief

Voor leerlingen met autisme in een positieve leeromgeving de verbindingen tussen verschillende vakken betekenisvol maken door de leerdoelen en leerkrachten samen te voegen en over de taal- en levensbeschouwelijke vakken heen te werken. Zowel de leerlingen als de leerkrachten kunnen binnen een veilige context in een eigen leer- en groeiproces hun
talenten inzetten en de leerinhouden versterken.

De cohesie tussen leerlingen, leerkrachten en waardevolle en haalbare doelen staat hierbij centraal.

De vernieuwing

De baseline van onze school is: "het draait om jou". We streven er dan ook naar om elke leerling van zijn individuele behoeften te voorzien. Hierbij kunnen de leerlingen op eigen tempo een individueel traject volgen. De concrete aanpassingen die we voorzien zijn steeds gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hierbij werken we tot nu toe steeds per vak. Door vakoverschrijdend en op een gestructureerde manier met meerdere leerkrachten samen te werken, starten we in onze school een nieuwe manier van lesgeven op die onze leerlingen meer goesting en energie geven in het leren. Door constructief samen te werken met de leerlingen zelf maken we hen nog meer eigenaar over hun eigen leer- en groeiproces, een proces dat steeds in de veilige omgeving kan verlopen waar ze sterke nood aan hebben.

Waarom en hoe?

Als school voor leerlingen met autisme ervaren we dat onze jongeren vaak problemen hebben met communicatie en interactie. We vinden het belangrijk hen sociale vaardigheden aan te brengen door op gepaste tijden een boeiende interactie tussen leerlingen onderling en leerling-leerkrachten op te zetten. Dit willen we creëren aan de hand van teamteaching gekoppeld aan vakoverschrijdend leren. We zijn ervan overtuigd dat vele van onze leerlingen verder zullen studeren en daarbij ook vakken in andere talen zullen krijgen. Ons experiment bevat een combinatie van de taalvakken met de levensbeschouwelijke vakken. Door levensbeschouwelijke materies zowel in het Nederlands, Frans of het Engels te geven/leren dagen we hiermee onze leerlingen uit om in verschillende talen te communiceren. Voor hen is Engels vaak een taal waarin ze beter communiceren door het gamen of tv-kijken. We creëren een rode draad over de talen en de levensbeschouwelijke vakken heen via visualisatie en het matrix-principe.
Via een doorschuifsysteem leggen we hen de leerstof uit in kleine instructiegroepen. Terwijl bepaalde leerkrachten de instructie geven, kunnen bij de andere leerkrachten toepassingen gemaakt worden. Op deze manier kan zeer gedifferentieerd worden gewerkt en kunnen ondertussen verschillende vaardigheden getraind worden. We werken hierbij projectmatig waarbij de leerlingen verschillende thema's verkennen, onderzoeksvragen oplossen, competenties ontwikkelen, ... Door elke leerkracht zijn/haar eigen talenten en expertise te laten inzetten, vergroot dit de opnamekansen van de leerstof en de motivatie van de leerlingen aanzienlijk.

Verbinding tussen leerlingen, leerkrachten en waardevolle en haalbare doelen staat centraal in deze nieuwe methode.

Resultaten

We willen onze leerlingen met autisme de 21e eeuwse vaardigheden bijbrengen die ze nog meer nodig zullen hebben eenmaal ze de secundaire school verlaten. Hierbij willen we in het bijzonder de communicatieve & sociale vaardigheden en het kritisch denken versterken door samen te werken tijdens deze vakoverschrijdende lessen.

Door op deze manier te werken, startend vanuit de eerste graad en dit de verdere schoolcarrière aan te houden, kunnen we op een structurele manier tegemoet komen aan de noden van onze samenleving waarin onze leerlingen zullen terechtkomen. We zetten hierbij in op verschillende vaardigheden om de leerlingen klaar te stomen voor de sollicitatie en/of arbeidsmarkt.

Tips & tricks

Wij vinden het steeds opportuun om naast de leerkrachten ook niet te vergeten om de leerlingen hun talenten en expertises te laten inzetten. Dit bevordert een constructieve samenwerking en het welbevinden van beide partijen.

Materiaal

Een grote ruimte met verschillende hoeken: een instructieruimte, een stille werkruimte en een gezellige groepsruimte met cosy zitelementen.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren