Transparante evaluatie in multilevel- en leerklassen met zelfsturende teams, nooit meer zittenblijven!

Het initiatief

Leerlingen bepalen sinds dit schooljaar zelf wanneer ze (adhv toetsen, werkjes...) klaar zijn om verder te gaan naar een volgend niveau van oefeningen. We willen volgend schooljaar een digitaal systeem uitwerken waarbij kinderen/ouders/leerkrachten hun eigen leerproces kunnen volgen. Op dit moment hebben enkel leerkrachten zicht op de schoolloopbaan van leerlingen. We vinden dat ouders EN kinderen dit ook moeten kunnen volgen. Ook zij hebben het recht om dit op eender welk moment te kunnen raadplegen.

De vernieuwing

In het Vlaamse onderwijssysteem wordt hier enkel lading aan gegeven tijdens rapportmomenten/oudercontacten. Een oudercontact moet een communicatie zijn tussen de school en de ouders/kinderen over hun leervorderingen. Op dit moment is een oudercontact meestal het overlopen van een rapport en de punten. Maar aan welke doelen werkte het kind? Welke doelen zijn al bereikt? Wat zijn de volgende doelen?

Waarom en hoe?

Ons nieuwe curriculum ZILL daagt ons uit om kinderen te laten ontwikkelen op een harmonieuze manier. We zullen ons moeten richten op persoons -en cultuurgebonden aspecten. De persoonsgebonden thema’s bevatten heel wat competenties waar kinderen in ons huidige onderwijs (en door COVID al helemaal) beroep op moeten doen en ook in getraind moeten worden (kritisch denken, creativiteit, communicatie en samenwerking, zelfevaluatie en peerevaluatie, ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid, zelfregulerend vermogen, onderzoekscompetentie…). Een van de belangrijkste pijlers in onze pedagogische visie is dan ook een hoge kind- en ouderbetrokkenheid. Betrokkenheid niet enkel in de zin van 'zelf dingen mogen kiezen' of 'bepalen wat ze wanneer doen', maar ook 'effectieve methoden creëren om kinderen eigenaarschap te geven in hun eigen leerproces' en ze hierin betrokken maken. We willen kinderen kritisch laten denken over hun leren en hen stimuleren om hierover in gesprek te gaan of bepaalde zaken in vraag te stellen. Aangezien we met jonge kinderen werken is het belangrijk om hierin een leerkracht(en) te hebben die als rolmodel fungeert en hier ook een veilige omgeving voor kan scheppen!

Resultaten

Wij hopen echt te zijn overgegaan tot de ontwikkeling van een online volgsysteem dat een antwoord biedt aan onze nood aan een transparant volgsysteem.

Tips & tricks

Voor de uitwerking van het initiatief maken wij gebruik van ons stappenplan dat we steeds gebruiken. Dit stappenplan is volgens ons niet enkel toepasbaar in het onderwijs, maar kan ik eender welke organisatie een hulp bieden:
1. Vertrekken vanuit een nood. Is er geen nood aan vernieuwing/verandering? --> Er komt geen beweging in de organisatie
2. De visie van de school/organisatie moet hierin bewaakt blijven. Daarom is het nodig om vanuit elk niveau (management, directie, werkveld, ...) van de organisatie mensen te selecteren om de vernieuwing/verandering te trekken.
3. Het is belangrijk dat het team voldoende tijd, middelen, ... krijgt om aan de slag te gaan met de verandering/vernieuwing. Aan alles moet gedacht worden!
(zie model: samenhang van veranderingsaspecten)

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren