Transformatie van de 1e graad van atheneum GO! for Business

Het initiatief

Vanaf schooljaar 2019-2020 start atheneum GO! for Business met een gedifferentieerd aanbod voor de leerlingen van het 1e jaar. Naast de klassieke vakken krijgen ze een halve lesdag projectwerking en een halve lesdag flexuren aangeboden. In de projectwerking komen vakoverschrijdende projecten aan bod. Tijdens de flexuren ligt de nadruk op remediëring en differentiatie. Met dit gevarieerd aanbod spelen we beter in op de noden van de leerlingen.

De vernieuwing

Het lesrooster van de 1e jaars A- en B-stroom wordt vanaf schooljaar 2019-2020 anders ingevuld. Een aantal vakken worden per vak aangeboden. Daarnaast plannen we wekelijks een projectvoormiddag waarbij er aan vakoverschrijdende projecten wordt gewerkt. Daarnaast worden er ook flexuren ingeroosterd waarin er aandacht wordt besteed aan remediëring en differentiatie.

Waarom en hoe?

We staan voor de uitdaging om de hervorming van het secundair onderwijs te vertalen naar onze context. Daarom hebben we ons onderwijs onder de loep genomen. We zijn ervan overtuigd dat we meer projectmatig moeten werken zodat leerlingen meer betekenisvol leren, beter de transfer kunnen maken van de geleerde competenties en hierdoor zelfredzame worden.
Projectmatig werken zorgt ook voor een meer gepaste aanpak van de transversale doelen.

Naast projectmatig werken blijven we ook voor 2/3 van de lesuren werken met een vakkensysteem. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen die meer nood hebben aan structuur, dit nog steeds krijgen. Leerlingen die nood hebben aan afwisseling en beter aarden in een projectsysteem, worden dankzij het gevarieerde aanbod van vakken en projecten niet vergeten.

Omdat we geen drastische ommezwaai willen, houden we de projectwerking relatief beperkt tot 1/3 van de lesuren. Vernieuwing gaat steeds gepaard met moeilijkheden en ‘kinderziektes’. We zullen als schoolteam moeten blijven bijsturen en bijleren.

Resultaten

Onze overkoepelende doelstelling is de leerlingen motiveren om te leren en hierdoor spijbelen en ongekwalificeerde uitstroom tegengaan.

Voor de leerkrachten is de projectwerking een verrijking. Ze kunnen leren van elkaar – vakinhoudelijk en didactisch.

Tips & tricks

Wil niet te veel in één keer. Een aanpassing van 1/3 van lesrooster is voor het leerkrachtenteam al heel wat.

Zorg voor voldoende voorbereidingstijd zodat de nieuwe aanpak degelijk kan uitgewerkt worden. Het zorgt ook voor rust want verandering geeft heel wat onzekerheid.

Gedragenheid van het schoolteam is erg belangrijk. Wij startten met dromen over onze droomschool. Dat deden we met het hele lerarenteam! Daaruit bleek dat we vaak hetzelfde willen. Dat gaf input om visie en richting te bepalen.

Materiaal

We worden begeleid door twee transformatiecoachen van Edunext. Zij 'lokken ons uit ons kot' en doen ons onze manier van werken in vraag stellen.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren