Toekomstgerichte creativiteit in DIGI-ART

Het initiatief

In het schooljaar 2019-2020 starten we met de nieuwe module digi-ART! Hier zetten we de 21e-eeuwse vaardigheden centraal (wij noemen het toekomstgerichte vaardigheden) waar we het digitale en creatieve met elkaar verbinden. De visie van GO! MIRA is dat we leerlingen door middel van een breed, creatief en activerend aanbod de mogelijkheid aanbieden om te evolueren tot de beste versie van zichzelf.

De woorden "creatief en actief" staan dan ook centraal in de module DIGI-ART. Want samen zetten we in op de voordelen die digitale innovatie biedt zoals samenwerkend leren, ontdekken van nieuwe interesses en zelfsturend leren. De jobs van de toekomst vragen andere aandachtspunten zoals creativiteit, kritisch denken en computationele vaardigheden.

In alle modules stimuleren we ‘out of the box’ denken maar in DIGI-ART omarmen we de digitale technologieën. We doen dat ook in de MIRA-LABS. GO! MIRA zet in op digitale technologie omdat deze een grote impact heeft op onze samenleving. De school merkte op dat jongeren hier onbewust en ondoordacht mee omgaan.

De vernieuwing

Met de nieuwe ET van de modernisering SO zijn er nieuwe ET en sleutelcompetenties. In DIGI-ART gaan we 2 sleutelcompetenties: cultureel bewustzijn en expressie combineren met de digitale competenties en mediawijsheid.

Waarom en hoe?

We willen met de modules de ‘goesting’ om te leren verhogen. Voor de leerlingen van het eerste jaar is DIGI-ART een keuzemodule naast keuzevak Latijn en Fit +

De leerlingen uit het tweede jaar volgen deze module allemaal gedurende 7 weken. De andere modules zijn Research(STEM), Fit(sport, voeding en EHBO) en Unesco (duurzaamheid en wereldtalen). Voor de leerlingen uit het derde en vierde jaar is dit een keuzemodule uit een aanbod van 4 en volgen ze de module gedurende een semester. In al onze modules worden de leerlingen van de A en B stroom door elkaar gemixt. Hierdoor zetten we sterk in op actief burgerschap en leren de leerlingen van elkaar. Dit bevordert sterk de sociale cohesie op school en welbevinden tussen de leerlingen. De leerinhouden worden aangepast aan de doelgroep.

Resultaten

We willen de leerlingen hun creatief denken stimuleren en de ruimte geven dat ze hun ideeën ook kunnen concretiseren adhv van digitale technologieën.

Mogelijke resultaten kunnen zijn:
- leerlingen en leerkracht beheren eigen website: www.miramediaklas.com
- instructiefilmpjes voor andere leerlingen
- een radio opstarten en beheren
- een kunstwerk digitaliseren via illustrator
- foto's bewerken via photoshop
- schoolTV maken waar ze filmpjes monteren
- 360° film maken rond een onderwerp van een les en bewerken om op VR-bril te gebruiken
- een digitale 3D montage maken

Tips & tricks

Inzetten op mediatraining
Website laten beheren
Leerlingenraad input geven

Materiaal

Dit project wordt ondersteund door kunstkuur. Er is een samenwerking met de academie van Hamme.
https://www.cultuurkuur.be/subsidies/kunstkuur

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren