Teamzorg als fundament voor onderwijskansen

Het initiatief

Door een sterk toegenomen diversiteit in de leerlingenpopulatie, de corona-crisis en de samensmelting van 3 vestigingen tot één campus is er veel veranderd voor het leerkrachtenteam van 'de Kameleon'. In de voorbije jaren lag de focus dan ook op het omgaan met deze veranderingen. Door te werken aan een sterk beleid rond teamzorg wordt een fundament gecreëerd om de onderwijskansen van alle leerlingen verder te optimaliseren.

De vernieuwing

Het project zoekt een evenwicht tussen een trekkende en coördinerende rol van één personeelslid in samenspraak met de directie en de input en medewerking van een voltallig personeelsteam. In een volledig schooljaar zal er geëvolueerd worden van samen nadenken en brainstormen over de mogelijkheden tot een concreet plan van aanpak dat verankerd wordt binnen de school. Op die manier ontstaat er een duurzaam gegeven dat relevant is en blijft, ook op langere termijn.

Waarom en hoe?

De voorbije 10 jaar onderging 'de Kameleon' een metamorfose wat de leerlingen-populatie betreft. Eén van de gevolgen was een sterke toename van de individuele noden van heel wat leerlingen. Bovenop deze verschuivingen, kwam bijna 2 jaar geleden nog de coronacrisis. In deze drukte en verandering verdwijnt de zorg voor het personeel snel naar de achtergrond. Daar willen we met dit initiatief verandering in brengen: de start van een nieuwe directeur maakt dat het momentum uitermate geschikt is om hierop meer dan ooit in te zetten.

Eén personeelslid zal fungeren als projectleider en het project inhoudelijk vormgeven, in samenspraak met de directie en een externe begeleider van hogeschool UCLL. Het project bestaat erin om samen met het voltallige personeelsteam acties en handvaten te formuleren die ook op lange termijn een houvast kunnen bieden om aandacht te (blijven) hebben voor de zorg voor het personeel. Deze worden dan onderdeel van het schoolwerkplan waardoor ze ook in de toekomst blijvend opgevolgd worden.

Resultaten

Door werk te maken van een actieplan door en samen met collega's, gaan we op zoek naar concrete initiatieven waarvan we weten dat ze voor collega's het gewenste effect zullen hebben: het verhogen van het welzijn en het versterken van de veerkracht van het voltallige team. De verankering van deze acties (of minstens de manier waarop ze elk jaar opnieuw gedefinieerd/herbekeken worden) zit vervat in het schoolwerkplan waardoor ze een essentieel onderdeel van de schoolcultuur worden.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren