Teamwork makes our dream work

Het initiatief

Werkdruk en werkverdeling wegen zwaar op onze leerkrachten. In het BuO waar we met het complex samengaan van diagnosen en leerlingen meer en meer individuele curricula volgen, brengt dit heel wat andere ‘taken’ met zich mee. Bv. betrekken van ouders, context, administratie, medische opvolging, verslagen voor specialisten, georganiseerd busvervoer, leefgroepen... We voelen een wil van het team om mee beleid te maken, maar struikelen op de 'veelheid' aan plannen en initiatieven, zien door het bos de bomen niet meer.

Het laten meekijken van een externe partner levert nieuwe kennis en expertise op voor een efficiënter georganiseerde schoolstructuur. Taken en verwachtingen voor elk personeelslid worden duidelijker. Zo willen we voornamelijk het team mee de lijnen van een goed schoolbestuur laten uitzetten. Dit zal het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid ten aanzien van onze dagdagelijkse core business mee versterken. Via deze weg geloven we er sterk in in een belangrijke pijler van teamzorg te voorzien.

Een deel van ons budget gaat naar acties die dit proces kunnen versterken, ondersteunen. Bv. inrichting leraarskamer, rustruimte, extra team-impulsen...

De vernieuwing

We willen de komende periode doordacht en met een goed, gesteund beleid aangaan. We weten dat onze mensen kunnen groeien bij het verkrijgen van verantwoordelijkheden. Echter, in de huidige schoolcultuur was dit minder aan de orde. We willen daarom actief luisteren naar de stem van ons team, waar de echte expertise zit van onze core business. We nemen het moment en willen dit grondig doen, op de juiste manier met oog en oor voor/naar iedereen. Om deze reden nemen we een expert onder de arm: Wilde Zwanen, die samen met ons dit proces zal begeleiden op maat van onze organisatie. Wilde Zwanen zet ons aan het denken, zet ons collectief aan het werk.

Waarom en hoe?

Elke dag staat een fantastisch team op de werkvloer om onze jongeren te begeleiden richting een zinvolle toekomst. Er elke dag staan vraagt nochtans één en ander van ons. We willen dit niet als vanzelfsprekend nemen. We gaan op weg met als doel een zorgend professioneel werkklimaat waarin we met (h)erkenning ons team omringen en begeleiden. Zo komen, naast onze jongeren, ook onze medewerkers elke dag in een veilig nest terecht. Met 'ondersteunend' proberen we (ook letterlijk) (rust-)ruimte te creëren.

Resultaten

Via onze structurele werkgroepen willen we ons team meer en actiever betrekken in beleidsvoering. We hopen zo verschillende uitdagingen te kunnen tackelen: onduidelijkheid rond de (kern-)opdracht, planmatig werken op de diverse niveaus, een gebrek aan visie rond teamzorg... We hopen te komen tot een duidelijkere opdracht voor elk personeelslid, een gevoel van mee besturen, vergroot verantwoordelijkheidsgevoel, stimuleren tot kennis- en expertisedeling. Met deze inspanningen geloven we collectief aan 'teamzorg' te werken: elkeen hier een actieve partner van laten uitmaken. We zijn samen verantwoordelijk voor een 'goede' werkplek, ook al gebeurt deze invulling door elkeen misschien wel anders. We willen ál deze stemmen horen, verenigen en zo samen een antwoord bieden op huidige struikelblokken.

Tips & tricks

Heb aandacht voor wat er reeds is, probeer dit in kaart te brengen. Indien je de expertise niet in huis hebt, laat je begeleiden. Kom los van top-up processen, de echte kracht komt van binnenin. Mensen groeien in hun rol en taak bij duidelijke verwachtingen.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren