Teamteaching

Het initiatief

We werken met ontwikkelingsgroepen. Zo vormen P-K1-K2, K3-L1, L2-L3 en L4-5-6 grotere eenheden die door meerdere leerkrachten samen worden geleid. Door teamteachen te implementeren, meer autonomie bij de deelteams te leggen en administratie te schrappen, hopen we de werkdruk naar beneden te krijgen.

De vernieuwing

Door klas- én schooloverstijgend intenser samen te werken, ervaringen en materialen te delen, willen we de werkdruk gevoelig verminderen en leerkrachten de ruimte geven om binnen de wettelijke mogelijkheden hun eigen invulling te geven aan hun taken. We stappen af van klassieke klasgroepen en zetten in op samenwerking of teamteaching. Deelteams krijgen financiële middelen, urenpakket,... en bepalen zelf wat aangekocht wordt, hoe en wanneer zorg georganiseerd wordt, wanneer ze vrije uren en overleg plannen.

Door de vernieuwing structureel te coachen, willen we hen ook ondersteunen om out-of-thebox te denken en zo creatieve oplossingen te bedenken voor minder planlast en meer tijd voor hun leerlingen.

Uiteindelijk zorgen een goede teamgeest en het gevoel een meerwaarde te betekenen voor de kinderen ervoor dat leerkrachten hun werk met goesting en enthousiasme opnemen.

Waarom en hoe?

Wij zetten enorm in op vernieuwing kijken kritisch naar onze werking, gebruikte materialen, houden rekening met input en outputresultaten. In de loop van de jaren hebben we al een hele weg afgelegd. We gebruiken intussen geen leermethodes meer, maar kiezen ervoor om te vertrekken vanuit de leerplandoelen en daar lessen en eigen materialen aan te koppelen, we implementeren digitale tools om leerwinst te boeken, we installeerden een eigen bibliotheek,...

Dat zorgt er enerzijds voor dat leerkrachten weer meer voeling hebben met wat echt belangrijk is en dat zij hun creatief ei kwijt kunnen. Anderzijds geeft dit uiteraard meer werk.

Door teamteachen te organiseren, meer autonomie bij de deelteams te leggen en administratie te schrappen, hopen we de werkdruk naar beneden te krijgen. Bovendien biedt dit ook meer leer- en zorgkansen voor onze kinderen.

Concreet wordt elke leerkracht 3u (kleuter) of 4u (lager) per week vrijgeroosterd zodat leerkrachten de ruimte hebben om gezamenlijke doelen te bepalen, hun organisatie uit te werken en te evalueren,... Daar zal regelmatig een coach bij zijn om ondersteuning te bieden en de rol van 'kritische vriend' op te nemen.

Wie wat doet binnen het team (lesvoorbereiding, coaching, instructie, evaluatie, mentorship, …), wordt bepaald aan de hand van de sterktes en interesses van de individuele teamleden en kan doorheen de (school)jaren wijzigen.

Daar bovenop is er een intense samenwerking met 2 andere scholen via Teacher Design Teams. Dat zorgt ervoor dat we met een grotere groep leerkrachten kunnen brainstormen hoe we het teamteachen concreet vorm geven en dat we samen materialen kunnen ontwikkelen. Het verminderen van planlast is hierbij een grote focus.

We laten ons gedurende het hele traject begeleiden en coachen door een externe partner: Tenz vzw.

Resultaten

We startten ons schooljaar eind augustus tijdens een weekendje Ardennen, waar we vergaderd hebben en vooral aan de groepsgeest hebben gewerkt. Onze teamleden zijn vervolgens met klare afspraken en vol ethousiasme aan de slag gegaan in hun deelteams. Omdat overleg structureel vastgelegd is, kan er sneller geëvalueerd en bijgestuurd worden.
Teamleden nemen meer initiatief en opperen spontaan verbeteringsvoorstellen.

Tips & tricks

Zoek samenwerking met andere scholen. Meer mensen leveren meer ideeën.
Neem de tijd om een plan uit te werken, al eens uit te testen op kleine schaal, te evalueren en bij te sturen.
Laat je deelteams begeleiden door een buitenstaander.
Bekijk je klassen en andere ruimtes kritisch: verwijder overbodig meubilair, investeer in modulaire tafels, gooi muren in...

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren