Talent@school: starten met co-teaching

Het initiatief

Vanaf volgend schooljaar worden de algemene vakken via co-teaching aan onze 1B-leerlingen aangeboden. De leerkrachten voorzien korte en efficiënte instructiemomenten en ondersteunen hen bij de individuele verwerking hiervan. Zo willen we extra inzetten op motivatie, differentiatie en zelfredzaamheid.

Leerlingen krijgen oefeningen aangepast aan hun mogelijkheden, waarbij ook gezorgd wordt voor uitbreiding en/of verdieping van de leerstof.

De vernieuwing

Tot op heden wordt in onze scholen op de klassieke, traditionele manier lesgegeven. Met de aankomende onderwijshervorming lijkt ons dit het ideale moment om in te spelen op de noden van onze leerlingen door out-of-the-box te denken en individueler met iedere leerling aan de slag te gaan. Ook het co-teachen is nieuw voor onze scholen. We denken dat dit onze leerkrachten meer rust en ruimte zal bieden om aan de noden van de leerlingen tegemoet te komen.

Tot slot zijn we ervan overtuigd dat starten met een kernteam om les te geven aan leerlingen uit de B-stroom veel meer vertrouwen biedt aan zowel de leerlingen als aan hun ouders.

Waarom en hoe?

We zien in onze eerste graad B-stroom een sterk stijgende nood aan individuele differentiatie. Dit komt door het grote niveauverschil, versterkt door een groeiend aantal M-decreet-leerlingen en ex-OKAN-leerlingen. Daarnaast merken we dat het ook steeds moeilijker is om onze leerlingen te motiveren. Zo zien we dat de uitstroom stijgt en dat er vaak veranderd wordt van richting.

Bovendien zijn we ervan overtuigd dat deze manier van werken voor de betrokken leerkrachten meer ruimte schenkt om individueler met elke leerling aan de slag te gaan, aangepast aan zijn/haar behoeften.

Tot slot vinden we het belangrijk om ook de betrokkenheid van de ouders te verhogen. We merken immers dat het moeilijk blijft om sommige ouders van onze leerlingen uit de B-stroom te contacteren of naar school te krijgen voor een persoonlijk gesprek.

Resultaten

We hopen op deze manier al onze 1B-leerlingen te motiveren om enthousiast de lessen algemene vakken mee te volgen. Door als leerkrachten samen voor de klas te staan, denken we sterker te staan en meer ruimte te hebben om coöperatieve werkvormen toe te passen.

We verwachten dat de zelfredzaamheid van de leerlingen zal verhogen en dat ze op termijn zelfstandig probleemoplossend leren denken. Ook de ouders zullen door deze nieuwe werkwijze meer en vaker uitgenodigd worden om hun betrokkenheid te verhogen.

Tips & tricks

Aangezien we pas volgend schooljaar starten met ons project, kunnen we nog niet veel tips & tricks meegeven. Om in september vlot van start te kunnen gaan, hebben we al een kernteam samengesteld. Deze leerkrachten zullen dit schooljaar reeds begeleid worden door Kris Loobuyck, begeleider inclusie, die ons nieuwe mogelijkheden van co-teaching laat zien en ons ook behoedt voor eventuele valkuilen.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren