Talentnesten in de kleuterschool

Het initiatief

We willen meer klasdoorbrekend en leeftijdsoverstijgend werken zodat kleuters op zoek kunnen gaan naar eigen talenten en kunnen ontwikkelen op eigen niveau.

De vernieuwing

Op dit moment heeft iedereen zijn eigen klaslokaal met eigen materiaal en eigen kleuters. We willen dit opentrekken en lokalen, materialen en de verantwoordelijkheid over de kleuters meer delen. Iedere juf richt de klas in vanuit eigen interesses. Door klasdoorbrekend en leeftijdsoverstijgend te werken kunnen kleuters op zoek gaan naar eigen talenten. Leerkrachten en kleuters leren van elkaar door meer te overleggen en samen te werken. Leerkrachten voelen zich meer ondersteund en hierdoor zal de draagkracht verhogen.

Waarom en hoe?

Vanuit de veranderende maatschappij en thuissituaties merken we al een hele tijd dat onze kleuters andere noden hebben. We moeten meer inzetten op leren experimenteren, leren bewegen, leren spelen, sociale omgang, leren keuzes maken, talenten ontdekken, ... We willen dat onze kleuters gemotiveerd zijn om te leren en te leven (ZILL) en hierdoor vanuit een juist zelfbeeld maximaal kunnen ontplooien.

Volgend schooljaar willen we, vertrekkend vanuit onze nieuwbouw die alle klassen verbindt en het nieuwe leerplan, regelmatig klavertjesdagen organiseren. Op deze dagen spelen kleuters van verschillende leeftijden in een klas naar keuze.

Op deze manier leren leerkrachten omgaan en werken met multileeftijdsgroepen en kunnen we onze klasinrichting hier nog meer op afstemmen.

Resultaten

We beogen een bewust keuzeproces bij kleuters om zo vanuit eigen talenten te groeien. Zo ontwikkelen ze een gezond zelfbeeld. Het welbevinden en de betrokkenheid zullen verhogen omdat ze kunnen spelen en leren vanuit interesses en zo meer succeservaringen kunnen beleven. Hun groeiproces zal daardoor natuurlijker verlopen. Door de leeftijdsgroepen meer met elkaar te mengen leren de kinderen ook meer van elkaar en kunnen kinderen meer op eigen tempo evolueren.

Tips & tricks

Verdiep je goed vooraleer je begint. Ga niet overhaast te werk. Zorg ervoor dat de visie samen opgebouwd wordt en gedragen is door het hele team. Leerkrachten de tijd geven om aan de lijve te ondervinden wat de meerwaarde is.

Materiaal

- Verbouwingswerken zodat alle klassen met elkaar verbonden zijn
- Beweginsmaterialen om de kinderen ook binnen meer te laten bewegen
- Opbergmogelijkheden voor de materialen zodat we ze gezamenlijk en gedifferentieerd kunnen gebruiken
- Nascholing CEGO over klasinrichting en werken met multileeftijdsklassen

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren