Talent in teams

Het initiatief

Binnen dit project willen we op een talentgerichte manier met medewerkers omgaan. Dit willen we doen op verschillende manier. We willen de talenten van teamleden in kaart brengen en deze ook binnen het team bespreekbaar maken zodat iemand vanuit zijn/haar talent een rol kan opnemen waar hij/zij energie van krijgt. Hiernaast willen we ook in professionele dialogen tussen leidinggevende en medewerker, maar ook tussen medewerkers onderling en in een vakoverleg, oog hebben voor talentgericht werken en het talentgericht omgaan met elkaar.

De vernieuwing

Naast vaardigheden hebben mensen ook talenten en deze zijn niet altijd hetzelfde. Kunnen werken vanuit talenten geeft energie, zorgt ervoor dat de ogen gaan fonkelen en de tijd vliegt. En willen we niet allemaal meer van dat?

Waarom en hoe?

In RHIZO Zorgkrachtschool werden vorig schooljaar 10 talentenfluisteraars opgeleid. Dit kaderde in de ambitie om een school te worden waarin elke jongere doorheen zijn schoolloopbaan minstens 1 talentengesprek kan hebben en waarin er vanuit een groeimindset met jongeren wordt omgegaan.
We willen deze ervaring niet alleen aan de jongeren meegeven, maar ook aan onze medewerkers. Binnen de scholengroep RHIZO hebben we via een cocreatief proces ingezet op een visie op HR. Hiermee willen we bouwen aan een duurzaam medewerkersbeleid om leren en werken met ‘goesting’ en 'in flow' voor al onze medewerkers mogelijk te maken. Om deze visie te realiseren willen we met dit project inzetten op talenten (h)erkennen en werken in team door talentengesprekken met leraren te voeren en een tool te ontwikkelen om talenten in teams te ontdekken, zichtbaar en bespreekbaar te maken en verder te laten ontwikkelen.

Er wordt een projectgroep samengesteld met de opgeleide talentenfluisteraars. Deze talentenfluisteraars zullen verder de tool ontwikkelen en ondersteunen bij de implementatie hiervan binnen de teams. Verder is dit ook een project dat niet op zichzelf staat, maar ingebed is in ons pedagogisch project, HR-manifest, strategische doelstellingen en schoolwerkplan van de komende 2 jaren.

Resultaten

We zijn nog maar net gestart maar ondertussen vond wel al een workshop over talenten voor medewerkers georganiseerd en enkele collega's konden al een individueel talentengesprek hebben. De positieve taal en groeimindset en het zien en benoemen van talenten wordt ondertussen reeds door een aantal collega's toegepast. De eerste kleine stapjes smaken in elk geval naar meer.

Materiaal

Momenteel zijn de eigen ontwikkelde tools nog in ontwikkeling. We baseren ons op de theorie en talenten van Luk Dewulf.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren