Tablet4Teachers

Het initiatief

Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) hebben recht op digitaal burgerschap. De toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van tablets opent perspectieven die verder gaan dan communicatie ondersteunend werken. Met ons initiatief ‘Tablet4Teachers’ wordt een tablet op maat geïmplementeerd voor leerlingen met EMB in het buitengewoon onderwijs. De tablet bundelt niet-talige apps en heeft een handleiding voor leerkrachten. Het is een leer-en ervaringstraject voor kinderen met EMB en hun leerkrachten.

De vernieuwing

Het project is voor en door leerkrachten. Het is zowel gedragen door het leerkrachtenteam als het beleidsteam. Het project is een uitwerking van het nieuwe ICT beleid dat steeds meer uitgebreid en blijvend ingezet zal worden. De leerkrachten zullen de kennis en ervaringen die ze tijdens het project hebben opgedaan, blijvend kunnen inzetten en verspreiden onder collega’s. Zo zullen steeds meer leerlingen uit de school ICT kunnen gebruiken om te leren en voor ontspanning.

Waarom en hoe?

Uit individuele initiatieven van leerkrachten blijkt een interesse voor het integreren van ICT in de klas. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze leerkrachten van ons nieuw type T2 te professionaliseren in het gebruik van ICT. Daarnaast wordt in onze school ook een duurzaam beleid opbouwen rond het gebruik van ICT en daarvoor is dit project een unieke gelegenheid. Het gebruik van ICT zal geïntegreerd worden in de leerlijn zelfredzaamheid die werd geschreven voor de leerlingen met EMB.

Resultaten

Omwille van de coronamaatregelen verliep de opstart van het project wat trager dan verwacht, waardoor er nog geen concrete resultaten beschikbaar zijn. Momenteel zijn de tablets aangekocht en deze zullen vervolgens zo snel mogelijk klaargemaakt worden voor gebruik in de deelnemende klasgroepen. De apps worden verzameld en uitgezocht om zo goed mogelijk afgestemd te zijn op de vraag van de klasleerkrachten. Volgende classificatie wordt gebruikt: actie-reactie, snoezelen, vrije tijd, sorteren, app voor leerkrachten om de leerlingen te kunnen opvolgen

Van zodra de leerkrachten tijdens een workshop hebben kennisgemaakt met de tablet en de apps, kan het exploreren en experimenteren met de tablets in de klas van start gaan.

Tips & tricks

We zijn nog in de beginfase van het project, en zullen deze in een later stadium aanvullen

Materiaal

In 2019 ontwikkelde hogeschool UCLL een tablet voor mensen met EMB. Deze tablet bundelt niet-talige apps voor personen met een ontwikkelingsniveau van 0-5 jaar. Deze apps kunnen gebruikt worden als vrijetijdsbesteding binnen deze doelgroep, en niet met als focus op het bieden van een alternatief voor spraak. Dit traject wordt gebruikt als inspiratie voor het project binnen onze school.

De tablets zijn aangekocht en worden zo snel mogelijk gebruiksklaar gemaakt.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren