't Buitenbeentje - basisonderwijs te midden van de natuur

Het initiatief

Het buitenbeentje is een school in wording gelegen in een natuurdomein waarin we 50% binnen- en 50% buitenonderwijs willen aanbieden. Een school waar we aan ervarings- en omgevingsgericht onderwijs werken en waar welbevinden en betrokkenheid voorop staat en het kind centraal. We willen de kinderen 'leren' leren met al hun zintuigen in authentieke, betekenisvolle contexten (leren in de echte wereld in tegenstelling tot het schoolse leren). De directe ervaringen met die contexten (elkaar, de natuur, de omgeving, het milieu, de wereld) leert hen zorg dragen voor dit alles wat een blijvende, sterke, onverwoestbare verbondenheid creëert. We willen geen school met louter een groene speelplaats, maar een school met 100% natuurverbondenheid.

De vernieuwing

't Buitenbeentje is vernieuwend omdat het een unicum is in het Katholiek onderwijs. Verder streven we ernaar de leerinhouden die binnen aangeboden worden buiten uit te diepen en vice versa. We creëren een grote samenhang tussen de projectmatige/thematische klaswerking en de buitenwerking.

Vervolgens brengen we de kinderen terug in contact met zichzelf, door hen terug te brengen naar datgene wat ze van nature in zich dragen: het natuurlijke leven. M.a.w.: We willen de kinderen weer met al hun zintuigen en heel hun lichaam laten leren, laten voelen, laten (be)leven. Door in de natuur te leren en te exploreren versterken we niet alleen de verbondenheid, maar ook hun natuurlijke kennis.

Waarom en hoe?

Kleuters onderwijzen binnen vier muren, werkt niet. Wekelijks gaan we met onze kleuters in weer en wind naar de Gavers. De natuur biedt het antwoord waarin de kleuters volledig worden ondergedompeld. We zijn ervan overtuigd dat onze 'groene' pedagogiek verder reikt dan wat momenteel binnen onze mogelijkheden ligt. Levend leren waarin we authentieke, betekenisvolle contexten willen aanbieden met de focus op zelf ontdekken, zelf doen, zelf ervaren,… We willen de natuur als middel inzetten ook om abstracte, moeilijke begrippen visueler en toegankelijker te maken. Het gaat niet om kennis die onthouden wordt omdat het geleerd is, maar om kennis die uit de herinneringen door intense beleving opwelt…

Resultaten

Geziene resultaten:
De resultaten zijn, sinds de start van onze wekelijkse buitendagen begin dit schooljaar, subtiel en toch reuzegroot. We stellen een grote groei in aandacht voor detail vast. Het gericht waarnemen neemt toe en de ongedwongen, speelse focus met één en meerdere zintuigen wordt alsmaar ruimer. De steeds grotere ondernemingszin zorgt voor een persoonlijke groei en meer plezier in 'hun' leven. We zien onze kleuters aan zelfzekerheid winnen en ze durven stap voor stap hun grenzen aftasten en verleggen. Er is een steeds grotere, groeiende aandacht en respect voor elkaar, de natuur en de levende wezens in die natuur.

Wat hopen we te zien:
We beogen kinderen opnieuw in contact te brengen met zichzelf, de anderen en de natuur. We hopen dat ze zorg dragen voor die natuur, hun omgeving, het milieu en de medemens. We streven naar verbondenheid met het gehele zijn van de mens en naar emotionele evenwichtigheid.
We hopen persoonlijke groei te zien en zullen daarom een uitdagende leeromgeving creëren die plezier geeft aan het leven. Met die natuurlijke leer- en speelomgeving willen we de kinderen stimuleren tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag. Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid nemen we daar in mee. Op die manier werken we ook aan de ecologische voetafdruk wat aanzet tot een andere levensstijl die zorgt voor verantwoordelijkheid voor de natuur.

Tips & tricks

- Het structureel (niet eenmalig of enkel projectmatig) aanbieden van outdoor education is een must.
- Geef kinderen de tijd een band met natuur op te bouwen vooraleer er gerichte opdrachten gegeven worden.
- Betrek de buitenwerking in je klasthema m.a.w. geef geen losse natuuractiviteiten. Hanteer dezelfde vooropgestelde doelen.
- Geef kleuters, naast de gekozen doelen, vrijheid om zelf op ontdekking te gaan, te experimenteren met hun eigen interesses op dat moment.
- Ga op zoek naar een goede locatie waar je ook een lokaal hebt (zeker tijdens winterdagen). Indien nodig kan je de buitenactiviteiten binnen verwerken.
- Om aan volwaardige outdoor education te doen, heb je een locatie nodig met heel wat natuurlijke, losse elementen. Ga op zoek naar een locatie waar open plekken zijn, bossen, poelen, struiken, aarde, zand,... zodat je de natuur in al haar aspecten kan laten (be)leven.

Materiaal

- De natuur heeft heel wat te bieden. Een extraatje als touwen en kleefband is dankbaar materiaal. Ook loepen mogen niet ontbreken.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren