Sudbury Gent - zelfsturend leren en basisdemocratie

De vernieuwing

Als Sudbury school zijn we vernieuwend in vorm en aanpak. We brengen zelfsturend leren en basisdemocratie in de praktijk, zonder vast curriculum, zonder lessen, zonder dwang en zonder quotering. Leren gebeurt volledig vanuit de eigen motivatie en op het ritme van elk kind.

Waarom en hoe?

Omdat kinderen zowel nood hebben aan, als het recht hebben op een plek waar ze zich vanuit hun eigenheid mogen ontwikkelen, op het tempo en de manier die bij hen past.

Omdat het meest efficiënte, langdurige en diepgaande leren plaatsvindt wanneer het gestart en voortgezet wordt door de leerling zelf.  

Omdat autonomie, vertrouwen en inspraak essentieel zijn voor de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid.

Omdat we vertrouwen hebben dat kinderen de kracht en capaciteit hebben om zelf, binnen de samen gemaakte afspraken en een context van samenwerking, te ontdekken wat ze nodig hebben om te functioneren in deze maatschappij.

Omdat veel kinderen binnen het meer klassieke onderwijs uit de boot vallen en onze diverse samenleving nood heeft aan een divers en rijk palet van onderwijsvormen.

Resultaten

We willen leerlingen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en een diepgeworteld zelfvertrouwen en gevoel van welzijn. Dit willen we bereiken door het ontwikkelen van hun creatieve, kritische, enthousiaste, cognitieve en sociale vermogens. En vooral: op een manier die bij hen past en waarbij ze zelf het roer in handen houden.

 

Sudbury School Gent is een democratische school, dat wil zeggen dat iedereen in de school (zowel kinderen als begeleidende staf) inspraak heeft in de wekelijkse schoolmeeting. Samen maken we regels over hoe we met elkaar omgaan, wie er in de school werkt, hoe we ons budget besteden, enz. Zo bouwen we al op jonge leeftijd aan betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en gezond kritisch burgerschap.

 

We willen de aangeboren leergierigheid in stand houden door levensechte leercontexten te creëren, met kinderen en volwassenen van diverse leeftijden. We scheppen een leef- en leeromgeving waar samenwerking, betrokkenheid, het mogen maken van eigen keuzes en het mogen leren uit fouten een evidentie zijn. Leren gebeurt op een organische, diverse en spontane manier, van en met elkaar.

 

Sudbury School Gent

We kunnen wel wat hulp gebruiken:

We kiezen ervoor om ons pedagogisch concept trouw te blijven. Voorlopig past dit niet in de huidige erkenning- en subsidieregels. Financiële ondersteuning is dus heel welkom.

Omdat de maximumcapaciteit voor ons gebouw bereikt is, zijn we ook dringend op zoek naar een grotere locatie. Concreet zoeken we een pand van minstens 350 m2, op max. een half uur te bereiken met openbaar vervoer vanuit een Gents treinstation.

Daarnaast zijn we als school steeds op zoek naar mensen die zich willen verdiepen in onze werking en als vrijwilliger willen meewerken.

Binnen drie jaar zouden we graag onze school een breder en steviger fundament geven: een grotere locatie, meer studenten en staf, een financieel gezond en onafhankelijk zakelijk plan. We mikken ook op meer erkenning en vooral meer ruimte en vrijheid om dit concept, dat wereldwijd al decennia lang vruchten afwerpt en internationaal sterk in opmars is, in Vlaanderen verder neer te zetten, gedragen door de bredere gemeenschap.

 

 

 

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren