Studio-Makerspace

Het initiatief

Volgend schooljaar starten we op de Studio met een makerspace of fablab. Gewapend met 3D-printer, vinylcutter, timmermateriaal, programmatietools én een naaimachine zullen de leerlingen er volop kunnen experimenteren. Sowieso wordt de makerspace een hotspot tijdens de techniek- en wetenschapslessen, maar ook voor vakoverschrijdende projecten zullen de tools gebruikt worden. Op termijn is het de bedoeling dat leerlingen die daarvoor opgeleid worden, het lokaal openhouden tijdens pauzes of na school.

De vernieuwing

De school is geen eiland, we willen onze lessen dan ook zo concreet en tastbaar mogelijk maken. We vinden het ook minstens even belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid en eigenaarschap krijgen over het gebruik van het lokaal, het machinepark en de materialen.

Waarom en hoe?

Vanaf september 2019 vinden de wetenschaps- en technieklessen grotendeels plaats in de makerspace. Gaandeweg zullen leerlingen ook buiten de lesuren het lokaal en de materialen kunnen gebruiken.

Resultaten

- We zetten hiermee in op oplossingsgericht werken, out-of-the-box-denken en creativiteit.
- Minstens even belangrijk is het valideren van het talent van elke leerling, door de leerlingen eigenaarschap te geven over het beheer van het lokaal.
- Ten slotte willen we de leerlingen extra motiveren voor wetenschap en techniek, door theorie nog meer te koppelen aan de realiteit.

Tips & tricks

We starten klein. De materialen die we al in huis hebben worden aangevuld met enkele machines en materiaal. Het is de bedoeling een samenwerkingsverband aan te gaan met andere (grotere) fablabs in Oostende, waar we terecht kunnen voor grotere projecten.
Het initiatief komt van leerlingen en leerkrachten, zorg voor betrokkenheid en draagkracht op elk niveau.

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren