STEM voor zorg

Het initiatief

STEM voor zorg in secundair onderwijs laat jongeren van de derde graad samenwerken over richtingen heen. Meer bepaald gaan jongeren van een technische/wetenschappelijke richting samenwerken met jongeren uit een zorgrichting. In interdisciplinaire teams ontwikkelen/ontwerpen ze technische oplossingen voor concrete, reëele vragen uit zorginstellingen.

De vernieuwing

Dit initiatief is vernieuwend omdat leerlingen van verschillende richtingen (en vormen van onderwijs) én van verschillende scholen samenwerken. Leerlingen vanuit BSO, KSO en ASO kunnen vanuit eigen vaardigheden, kennis en talenten waardevolle bijdragen doen aan een gemeenschappelijk doel. Het feit dat ze elkaar nodig hebben om het doel te bereiken geeft hen een bevredigend gevoel. Daarenboven werkt het zeer motiverend dat de leerlingen met oplossingen kunnen komen voor mensen die het echt nodig hebben en het ook echt kunnen gaan gebruiken. Tot op heden worden technische ontwikkelingen in het secundair onderwijs niet ingezet voor de zorg of gaat het zelden om opdrachten die echt helpen en gebruikt worden door de doelgroep (wel doorgaans om fictieve opdrachten voor de industrie).

Waarom en hoe?

Waarom?
Dit project is voor de jongere een enorme verrijking in persoonlijke competentieontwikkeling. Voor de school is het een zeer relevante opportuniteit om te werken aan STEM. RVO-Society wil jongeren interesseren voor techniek en wetenschap en gelooft dat dit enkel kan door het aantonen van de relevantie ervan. (Gezondheids)zorg is hiervoor een zeer geschikt toepassingsdomein dat niemand onberoerd laat. Jongeren kunnen samen, vanuit verschillende disciplines en competenties werken aan concrete oplossingen voor vragen die echt leven in zorginstellingen in hun buurt. 'Technische'- en zorgleerlingen leren van elkaar, en scherpen ook andere competenties aan zoals sociale, communicatieve, creatieve vaardigheden, en doordat ze uit hun confortzone moeten komen, vragen we van hen ook zin voor initiatief en ondernemerzin. Tenslotte ontwikkelen ze ook burgerzin door zich samen in te zetten voor behoevende doelgroepen.
Hoe?
RVO-Society zal met de scholen (leerkrachten) een traject op maat uitwerken. Het traject biedt drie vaste momenten:
1) Inleefdag: Hier komen de jongeren van de verschillende richtingen voor de eerte maal samen om kennis te maken en leven ze zich in in het project door zelf, mits het aannemen van een 'beperking', bepaalde opdrachten uit te voeren. Zo begrijpen ze meteen dat ze bij het uitwerken van hun eigen opdrachten rekening moeten houden met hun doelgroep.
2) Terugkomdag: Hier brengen de jongeren een tussentijdse voorstelling van hun oplossing (schets van het probleem en de doelgroep, de zorgcontext, de technische oplossing). Bijsturing is hier nog mogelijk.
3) Slotevent: Hier pitchen de teams van jongeren hun ideeën/ontwerpen/producten voor een jury van experten uit zorg-en technische context.

Resultaten

De resultaten zijn van tweerlei aard. Enerzijds gaat het om zeer concrete producten (vb. 3D geprinte assistieve hulpmiddelen) of zorginnovaties, uitgewerkt door de teams. Anderzijds mikt dit initiatief op een nieuwe leervorm in het onderwijs, nl. die van het interdisciplinair samenwerken tussen techniek en zorg. Dit project is ook een ideale manier om de schotten tussen de onderwijsvormen (ASO, BSO en TSO) weg te nemen. Dit leren benadert ook meer de reële werkcontext later.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren