STEaM(+) over de onderwijsvormen heen met extra zorg/uitdaging voor cognitief sterke leerlingen en aandacht voor motiverende evaluatie/feedback.

Het initiatief

Oprichten van STEaM(+) vanaf het derde jaar secundair onderwijs voor de studierichtingen 'wetenschappen' en 'sociaal technische wetenschappen' (STW). In STEaM(+) staat de 'a' voor 'art' en de '(+)' voor extra zorg/uitdaging voor cognitief sterke leerlingen. We maken geen onderscheid tussen de onderwijsvormen bij het opstellen/uitvoeren van de projecten. Naast de basisdoelstellingen zit in elk project een straffe uitdaging. Evalueren doen we op basis van een competentierapport met veel ruimte voor feedback.

De vernieuwing

Op enkele STEM-projecten na in de complementaire uren van de derde graad, wordt op onze school nog maar amper aan STEM gedaan. Alle vakken en dus ook de wetenschapsvakken en wiskunde staan in lesuren van 50 minuten ingeroosterd. Daar brengen we verandering in vanaf 1 september 2019.

Waarom en hoe?

Waarom?
- Uit een brainstormsessie met leerlingen blijkt dat leerlingen meer willen 'doen'/bewegen/actie. Ze snakken naar onderzoeken/experimenteren, naar linken leggen met de 'echte' wereld/actualiteit, naar linken zoeken tussen verschillende vakken. Ze willen fouten mogen maken zonder daarop afgerekend te worden met cijfers. Ze willen geëvalueerd worden op een motiverende manier en willen concretere feedback krijgen. Ze zijn benieuwd naar elkaars talenten die duidelijker zichtbaar zijn tijdens doe-momenten.

- Onze school deelt het schoolgebouw met GO! Middenschool Vijverbeek Asse waar STEaM al een drietal jaren succesvol loopt. De vraag van ouders en leerlingen is dan ook groot om dit verder te zetten vanaf het derde jaar.

- STEM is alomtegenwoordig en willen wij ons inzetten voor het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse overheid.

- We stellen vast dat een groot aantal leerlingen geen A-attest behaalt waardoor een andere manier van lesgeven/evalueren/feedback geven zich opdringt.

- Met de '(+)' willen we cognitief sterke leerlingen, die al dan niet onderpresteren, aanmoedigen om uit hun comfortzone te komen. We willen hen leren wat het betekent om moeite te doen om een doel te bereiken.

Hoe?
- STEaM(+) wordt geïmplementeerd in het basisgedeelte van de studierichtingen wetenschappen en STW als een blok van 3 lestijden per week. Daarvoor wordt in 3WET 1 lesuur fysica, 1 lesuur biologie en 1 lesuur wiskunde omgezet en in 3STW 2 lesuren natuurwetenschappen en 1 lesuur wiskunde omgezet in STEaM(+).

- Tijdens STEaM(+) wordt gewerkt aan vakoverschrijdende projecten vertrekkende vanuit een levensecht(e) probleem/vraag. Bij het opstellen van de projecten wordt gezocht naar overlap tussen de verschillende leerplannen van wiskunde/wetenschappen, én ook van Nederlands/Engels, economie... Elke klas wordt steeds begeleid door 3 leraren.

- Er wordt steeds voldoende ruimte voorzien voor (tussentijdse) evaluatie/feedback m.b.v. een competentierapport waarop ook ruimte is voor groei/evolutie.

- We volgen ook regelmatig STEM-projecten op locatie (universiteiten, hogescholen, bedrijven...).

Resultaten

- Leren leuker maken!
- Meer inzicht verwerven, o.a. door te vertrekken van levensechte vragen/problemen en door regelmatig herhaling in te bouwen.
- Slaagkansen verhogen.
- Meer differentiëren en dan vooral voor onze cognitief sterke leerlingen.
- Evaluatiestress bij onze leerlingen verminderen.
- Een hechter samenwerkend lerarenteam creëren waarin vertrouwen en onderlinge communicatie centraal staan.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren