Sociale vaardigheden aanleren bij jongeren met autisme door gebruik te maken van hun talenten

Het initiatief

De vorige jaren viel het ons op dat leerlingen zich verveelden tijdens de speeltijden. Hierop hebben leerkrachten en leerlingenbegeleiding de hoofden bij elkaar gestoken. We brainstormden over welke zinvolle, creatieve en/of sportieve initiatieven we konden ontplooien om die tijd beter te gebruiken.

Hiervoor zijn we in september gestart met een werkgroep. Dat resulteerde in een concreet aanbod. Vanaf 10 oktober 2017 bieden we een waaier van activiteiten aan.

Tegelijk viel het ons ook op dat een aantal leerlingen het heel zwaar hebben en echt nood hebben aan een time out. De mogelijkheden hiervoor zijn helaas beperkt. De waaier aan activiteiten hebben we dan ook mee uitgedacht als een opstart naar een aanbod voor die leerlingen die eerst nood hebben aan mentale rust, een welbevinden, eer ze terug tot leren kunnen komen.

De vernieuwing

Onze jongeren willen we sociale vaardigheden aanleren/ontwikkelen aan de hand van hun talenten.

Op 10 oktober zijn we middels een werkgroep concreet gestart met een aanbod van sportactiviteiten (voetbal, sport in de turnzaal), gezelschapsspelen, knutselen en projectwerking vanuit de invalshoek techniek. Op initiatief van een leerling, is er ook een schaaktoernooi op gang gekomen en zijn er nu schaakmomenten voorzien. Dit gebeurt tijdens de middagactiviteiten.

Op termijn willen we dit doortrekken tot en met het eerste lesuur in de namiddag. Later tot halve dagen. Van zodra we een bepaald budget hebben willen we dit opentrekken naar:
- meer sportactiviteiten (volleybal en basketbal, via de sportleraar)
- muziekactiviteiten (met de enthousiaste hulp van de muziekleerkracht) : alle muziekinstrumenten moeten nog aangekocht worden: djembé, houten xylofoons, cimbalen, gitaar...
- kunstactiviteiten (dans, beeld, schilderen, muziek) hiervoor willen we samenwerken met het deeltijds kunstonderwijs

Waarom en hoe?

Door alle ingrijpende veranderingen in het onderwijs wordt de ondersteuning naar jongeren met autisme in het gewoon onderwijs zeer beperkt. Meer en meer stellen we vast hoe jongeren genoodzaakt worden over te stappen naar type 9 onderwijs. Te vaak vallen deze jongeren uit de boot omwille van een gebrek aan sociale vaardigheden en communicatieproblemen (in de beide richtingen). Al deze jongeren hebben nood aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Sommige jongeren vinden hun weg met de basisstructuur die wij aanbieden, wel degelijk gericht op hun autisme, maar die nog steeds nood hebben aan extra mogelijkheden om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Vaak hebben jongeren echter al een hele lijdensweg achter de rug en moeten ze eerst weer een welbevinden ervaren om terug tot leren te kunnen komen. Hier willen we ook op inspelen via hun talenten, ja soms uitzonderlijke vaardigheden.

Sociale vaardigheden zijn sowieso een probleem bij onze jongeren. De kans om hier een positieve verandering te ontwikkelen is veel groter als dit gaat via activiteiten die hen interesseren en waar ze soms uitzonderlijk goed in zijn.

Resultaten

In de eerste plaats was ons doel de verveling van leerlingen tegen te gaan. We willen hen voorhouden hoe zij een zinvolle invulling kunnen geven aan speeltijden. Uit zichzelf kunnen ze dit niet en dus bieden we gestructureerde activiteiten aan, op hun maat en volgens hun capaciteiten. Activiteiten die hen kunnen boeien en waar ze graag op ingaan. We willen bereiken dat er minder gegamed wordt en dat er meer sociale activiteiten aangeboden worden waar ze sociale vaardigheden aanleren via hun talenten en interesses. Meer en meer is de inzet van deze activiteiten sociale vaardigheden aanleren.

Dit zal betere resultaten boeken op langere termijn. Het doel is ook dat deze activiteiten eventueel een springplank kunnen zijn om in hun vrije tijd, buiten de schoolmuren, ermee door te gaan of zelfs naar een opleiding toe leiden. Heel wat jongeren hebben uitzonderlijke talenten zoals een enorm goed gehoor (muziek), kunnen verbazend knap tekenen of zijn heel sportief.

We zijn er ook van overtuigd dat bij jongeren wiens zelfbeeld vrij laag is, dit kansen biedt om via hun talenten weer positieve voeling te laten krijgen met zichzelf.

Tips & tricks

Betrek heel het schoolteam én de jongeren zelf bij het opstarten.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren