Samenwerking tussen het Lucernacollege Campus Innova en de externe partners VUB en Odisee

Het initiatief

Het Lucernacollege Campus Innova slaat de handen in elkaar met de VUB en Odisee om drempelverlagend te werken voor leerlingen uit de derde graad.

De vernieuwing

Zo kunnen de leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs, in samenwerking met Odisee, op woensdagnamiddag lessen volgen aan de hogeschool en zelfs examens afleggen voor het behalen van studiepunten voor twee vakken van de lerarenopleiding. Daarnaast werkt Odisee ook aan een graduaatopleiding voor leerlingen zonder diploma secundair onderwijs. Dit biedt deze leerlingen een mooie mogelijkheid om alsnog een erkend diploma te behalen.

Het Lucernacollege Campus Innova heeft ook drie lopende projecten met de VUB, namelijk een drempelverlagend snuffelstageproject, een AI-project en het PeaceJamproject.

Het drempelverlagend snuffelstageproject zal de leerlingen vanaf het schooljaar 2019-2020 de mogelijkheid geven lessen te volgen aan de VUB op de woensdag om zo een snellere en vlottere overgang naar het hoger onderwijs mogelijk te maken. Deze ervaringen kunnen stimulerend werken voor de jongeren die zo niet alleen de universiteit leren ontdekken, maar ook medestudenten en sommige professoren of assistenten.

Het A.I.-project – in samenwerking met Gluon, de ULB, de VUB en externe gastdocenten uit het Verenigd Koninkrijk – is een project dat de uitdagingen van een digitale samenleving uit de 21e eeuw aangaat. In deze veranderende en diverse samenleving is het van belang dat het onderwijs niet blijft stilstaan, maar mee evolueert. Scholen, ondernemingen en culturele instellingen in Brussel moeten samenwerken om jonge studenten te sensibiliseren voor de uitdagingen en gevaren van A.I.-systemen (Artificiële Intelligentie) en om hen aan te leren hoe er best wordt gewerkt met deze nieuwe technologieën die steeds meer aanwezig zijn in onze maatschappij. Samen kunnen we werken aan een levendige samenleving van actieve gebruikers en een A.I.-systeem dat sociaal en ethisch verantwoord is.

Naast deze projecten met de VUB zullen de leerlingen van de Unescoschool Lucerna Campus Innova dit schooljaar de mogelijkheid krijgen het programma van PeaceJam Compassion in Action (Samenleven in actie) te volgen met als hoogtepunt de PeaceJam conferentie in maart 2020 aan de VUB, in het bijzijn van een Nobelprijswinnaar voor de Vrede. Het pedagogisch programma heeft als doel een inclusieve gemeenschap te creëren door jongeren de kans en gelegenheid te geven zich op een positieve manier te ontwikkelen. Dankzij het ontdekken van de levens van verschillende winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede en allerlei ludieke activiteiten zullen de leerlingen essentiële competenties leren ontwikkelen, van altruïsme en compassie tot actie en betrokkenheid. De missie van PeaceJam is op deze manier jongerenleiders (youth leadership) te vormen die zich inzetten voor een positieve verandering in henzelf, hun gemeenschap en de wereld (PeaceJam, 2017).

Waarom en hoe?

Werken aan de toekomst van het onderwijs is werken aan de toekomst van onze kinderen, en vooral werken aan de toekomst van onze snel veranderende samenleving. De ‘sens of urgency’ is groot.

De digitale revolutie heeft nu al een enorme impact op onze economie en vooral op onze maatschappij. Niemand kan precies inschatten wat de sociale, maatschappelijke, culturele, economische en ecologische effecten van disruptieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie, 3D printers, nanotechnologie, autonoom rijdende elektrische auto’s, vrachtwagens of biotechnologie kan zijn.

In tijden van snelle veranderingen het is moeilijk om een gedegen voorspelling van de toekomst te maken. Een ding is zeker: Onze samenleving bevindt zich in een fundamentele overgangssituatie. De samenleving van de toekomst zal ons voor complexe uitdagingen stellen. Omgaan met schaarste, het inzetten van technologie, streven naar duurzame oplossingen, je weg vinden in een veelheid van informatie, omgaan met toenemende snelheid en vooral toenemende onzekerheid…

Het lijkt wel science fiction maar het is wel de realiteit. De discussie is niet meer over de voor-en nadelen van deze revolutie maar wel over drastische gevolgen op onze samenleving. Hoe zal de wereldeconomie over twee decennia eruit zien en hoeveel van de huidige banen zullen overleven en welke nieuwe banen zullen verschijnen? Hoe zal de Belgische maatschappij in sociale, politieke, economische en culturele zin des words eruit zien?

Globalisering, internationalisering, technologische revoluties, superdiversiteit, de snelle ‘veroudering’ van kennis en de verwerking van een veelheid aan kennis vereisen een brede vorming en ontwikkeling van alle burgers. Om mee te kunnen in de economie van de toekomst moeten burgers adequaat zijn opgeleid in het primair en secundair onderwijs, en dienen zij hun competenties (kennis en vaardigheden) gedurende hun hele leven te blijven ontwikkelen. Hoe moeten we onze burgers en vooral onze kinderen voorbereiden op deze revolutionaire veranderingen?

Kennis wordt een steeds belangrijker productiemiddel. Het staat vast dat de toekomstige kenniseconomie van het onderwijs (nog) meer creativiteit zal vragen. Kritisch met informatie omgaan, creatief denken, samenwerken met anderen, probleemoplossend denken, leren leren en vooral ondernemendheid: het zijn volgens vele onderwijsexperts de sleutelcompetenties die jongeren in het onderwijs van de 21ste eeuw moeten verwerven.

Scholen hebben de zware taak om paradoxale functies uit te voeren zoals eenheid in verscheidenheid, vrijheid in verbondenheid, verbondenheid in diversiteit, personalisering en socialisering. Scholen moeten al deze paradoxale functies uitvoeren onder zware condities (bezuinigingen, groeiende lerarentekort, vermoeidheid, stress en burnout van leerkrachten en directeuren).

Resultaten

Het is overduidelijk dat we dringend moeten gaan experimenteren met baanbrekende en innovatieve methoden om onze scholen te vernieuwen. Welke initiatieven moeten we gemeenschappelijk ondernemen om onze scholen onder deze condities toekomstbestendig te maken? Wat zal de toekomst van onze scholen zijn? Welk onderwijssysteem zouden we nodig hebben?

Dit zijn fundamentele vraagstukken waarover niet uitsluitend futuristen maar ook en vooral academici, politici, beleidsmakers, scholen, ondernemers, ondernemersverenigingen en kenniscentra samen moeten werken. Deze samenwerking moet niet alleen een denk-platform worden, het moet vooral een do- en expertisenetwerk van pilotprojecten worden.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren