Samen maken we onze wereld! In en buiten de klas.

Het initiatief

De Vakgroep Project Algemene Vakken bouwt een leerlijn “wereldburgerschapseducatie & actief burgerschap” uit van het vierde tot en met het zevende jaar Beroepssecundair Onderwijs, harde én zachte sector. De leerkrachten gebruiken nieuwe participatieve tools om de kennis en de ervaring van onze multiculturele schoolpopulatie daarbij aan te wenden. Met ondersteuning van externe partners zoeken wij om samen met de leerlingen vorm te geven aan het lesgebeuren.

De vernieuwing

Met dit project zetten we opnieuw een stap vooruit in ons proces naar meer leerlingenbetrokkenheid in de klas. Nieuw is ook de meer gestructureerde aanpak van wereldburgerschapseducatie. Alle leerkrachten Project Algemene Vakken werken samen vanuit één referentiekader en met een leerlijn die expliciet gekoppeld wordt aan het ontwikkelen van burgerschapscompetenties.

Waarom en hoe?

Onze schoolpopulatie is uiterst divers en intercultureel. Het dagelijks omgaan met elkaar en met de leerkrachten moet goed zijn om de goesting om te leren aan te wakkeren. Er is de behoefte aan werkvormen om vanuit leerlingen naar inhoud te komen waardoor ze actiever deelnemen aan het lesgebeuren. Dit alles wordt ingebed in leerdoelen PAV-clusters. Bovendien is er de nood aan inhoudelijke afstemming i.v.m. wereldburgerschapseducatie over de jaren heen.

Resultaten

Het verder zetten van workshops op maat voor de vakgroep onder begeleiding van Schoolmakers: coöperatieve werkvormen. Het Metroplan voor wereldburgers, uitgegeven door Kleur Bekennen, is hét referentiekader voor de (wereld)burgerschapseducatie. Inhoudelijk worden een aantal thema’s verdeeld over de vier laatste jaren (leerlijn), telkens gekoppeld aan burgerschapscompetenties en één extra muros in het laatste trimester van het schooljaar.

Tips & tricks

Nascholing op maat voor de vakgroep bevordert dat iedereen op dezelfde lijn zit. Extra intervisiemomenten binnen de vakgroep en ook op de pedagogische studiedag zijn motiverend en zijn de gelegenheid om nieuwe collega’s mee op weg te nemen.

Gebruik het metroplan om alle onderwerpen rond burgerschap te situeren.

Materiaal

Materiaal dat we onder meer gebruiken:
- Educatieve spelen zoals Democracity en This is not a game.
- Coöperatieve werkvormen van Schoolmakers.
- Visualisering van het Metroplan voor wereldburgers in diverse formaten (kleur bekennen).

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren