Samen bouwen jongeren aan de warme samenleving van de toekomst!

Het initiatief

De nieuwe Keerpunt-Freinetschool zet hard in op actief burgerschap en leerlingenparticipatie. Het team ontwierp de nieuwe basisoptie freinetpedagogie. Op 24/05/2019 keurde de vlaamse overheid dit goed. Binnen de freinetpedagogie nemen jongeren verantwoordelijkheid op als vrijwilliger binnen sociale, lokale organisaties en groeien zo uit tot actieve burgers. Voor de eerstejaars liggen die partnerorganisaties in de buurt van de school: twee Gentse vestigingen, buurtscholen Oase50 en Warande13.

De vernieuwing

De secundaire freinetschool is nieuw, de keuze-uren klasraad (klasparlement), burgerschap en de atelierwerking zijn ook nieuw. Deze nieuwe werking sluit naadloos aan bij de freinetpedagogie die we in de school gestalte willen geven. Binnen die visie werken we leerlinggericht, coöperatief, klas en school overstijgend. Burgerschapsvorming neemt daar een prominente plaats in. Zie www.keerpuntscholen.be

Waarom en hoe?

Iedereen werkt samen aan de wereld van morgen. De school is een afspiegeling van de maatschappij, maar kan niet op zichzelf bestaan. We hebben allen partners nodig om werk te maken van een warme samenleving. Samen met die externe partners willen we de 60 leerlingen vormen tot actieve burgers die ook verantwoordelijkheid opnemen voor andere burgers: vb. kleuters in een dagverblijf, leerlingen die het moeilijk hebben op school (huiswerkbegeleiding), mensen met minder financiële mogelijkheden (voedselbedeling), ouderen (zorg en gezelschap), ...

Ook zijn we samen verantwoordelijk voor een duurzame wereld. Daarom willen we samenwerken met natuurpunt, groendienst van Stad Gent, Ivago en met sociale initiatieven als de kringloopwinkel en hart voor vluchtelingen en armoede organisaties. De leerlingen zullen werken als vrijwilliger in deze organisaties.

Resultaten

Alle leerlingen zullen vrijwilligerswerk uitvoeren in een sociale organisatie in de buurt van de school.

In een fietsatelier worden op school fietsen hersteld door de leerlingen die daardoor hun verplaatsing naar de sociale organisaties duurzaam en goedkoop kunnen uitvoeren. In samenwerking met de fietsambassade Gent krijgen we nog te herstellen fietsen die we voor gebruik in de school klaarmaken (minstens 20 fietsen). Leraars van Keerpunt volgen navormingen bij Timelab. Met de steun van deze organisatie zagen verschillende nieuwe burgerinitiatieven, start ups, kuntsprojecten en innovatieve onderzoeksinitiatieven het licht.

Tips & tricks

-De partners fysiek ontmoeten en niet alleen via de moderne communicatiemiddelen.
-Iemand verantwoordelijk stellen die het burgerschap coördineert.
-Heel veel partners aanschrijven en bellen.
-Een contract opstellen voor de organisaties waar je mee samenwerkt.
-Zorg voor een goede verzekering.

Materiaal

-Door de samenwerking met de Fietsambassade Gent, krijgen we nog te herstellen fietsen.
-Herstelkit: Moersleutels, dopsleutels, imbussleutels, engelse sleutel,....
-Vervangstukken: Remblokjes, binnenband, kemkabels, ketting, zadel....
-Software: Voor de evaluatie van de kinderen gebruiken we het programma Canvas.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren