SaLounge Next Edition

Het initiatief

De leerlingen ondervinden alle facetten van het ondernemerschap. Ze starten hun eigen kapsalon en werken er jaar- en vakoverschrijdend. Deze manier van werken geeft ze ruimte om hun talenten (creativiteit, communicatie, technisch inzicht, rekenvaardigheid, praktisch kunnen) te ontdekken en ontwikkelen. Een echte on-the-job-training, maar dan binnen de veilige schoolcontext.

De vernieuwing

- Omdat we de focus niet meer enkel leggen op kennen en kunnen, maar wel op talentenverhalen van onze leerlingen.
- Omdat we meer dan ooit beseffen dat groeien enkel kan door middel van welbevinden van alle partijen en niet door enkel de input van kennis.
- Omdat leerlingen vragen naar eigenaarschap over hun leerproces en niet een voor hen uitgestippeld leerpad.
- Omdat leerkrachten als experten op het werkveld ook de beste organisatoren zijn van dat werkveld en niet langer kunnen belemmerd worden door verzwarende en hiërarchische systemen en regels.
- Omdat contextrijk leren de samenleving binnenlaat in de huidige (beschermende) schoolcontext.

Waarom en hoe?

- Praktijkvakken en algemene vakken worden geïntegreerd aangeboden. Dit is meetbaar door het leerplandoelstellingenoverzicht.
- Co-teaching, waarbij vakleerkrachten geplaatst worden naast leerkrachten algemenen vakken. Dit genereert teamwerking bij leerkrachten en is haalbaar door flexibele uurroosters.
- Graadklassen waarbij er getracht wordt een nestgevoel te creëren bij de leerlingengroep 'Haarzorg'. De klasgroepen worden flexibel.
- We meten de resultaten door een tevredenheidsenquête en/of focusgroepen bij de leerlingen, ouders en externe partners.
-Themabundels (per afdeling, per doelgroep, ...) waarbij er gestreefd wordt naar optimale betrokkenheid. Elke evaluatieperiode wordt afgesloten met een voorstelmoment naar ouders, externen, ...
-Focus op regelmatige kringgesprekken (klassikaal) en functioneringsgesprekken (individueel) met de leerlingen. We differentiëren naar leerstatus en leerprofiel. Dit is meetbaar door een leerlingenportfolio dat wordt bijgehouden via het LVS.
- Realisatie van: Kapsalon, Theorie/instructieruimte, Open Leercentrum, ...

Resultaten

- Integratie van het werkveld door nauwere contacten met leveranciers, beroepsvereniging, opleidingscentra en Erasmushogeschool binnen een veilige schoolomgeving.
- Optimale groeikansen voor elke leerling.
- Verhoogde jobstevredenheid bij leerkrachten door zelfsturende teams.

Tips & tricks

- Voer de veranderingen door met kleine stappen, definieer ze SMART en AMORE (ambitieus, motiverend, onderscheidend, relevant, echt en eenvoudig).
- Ga ervoor en laat je niet tegenhouden door verouderde systemen en structuren.

Materiaal

- Unizo-leeronderneming (www.ondernemendeschool.be)
- GROW-visie scholengroep 11 Diest-Aarschot-Tessenderlo

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren