Realiteitsgericht leren met STEAM, ICT en sociale media

In deze video geven we een overzicht van hoe we werken op school, hoe we ICT, STEAM en realiteitsgericht leren integreren in ons curriculum
Het initiatief

Onze leerlingenpopulatie is zeer divers en velen worstelen met taalachterstand. De leermotivatie daalde met de klassieke onderwijsmethoden. We hebben ingezet op werkelijkheidsgericht leren met een grote inzet van digitale vaardigheden, mediawijsheid en vakoverschrijdende STEM projecten. Daarnaast zetten we in zelfstandige leertrajecten op maat van het kind, gelijke digitale kansen, digitaal burgerschap en de inzet van een persoonlijk digitaal portfolio.

De vernieuwing

Het is nieuw om echt STEAM-lessen als onderdeel van het lestijdenpakket te gaan zien. Er moest dus creatief en innovatief gedacht worden rond de besteding van lesuren en werkingsmiddelen.

Sinds schooljaar 2017-2018 werd het officieel gelanceerd als projectblokken van twee lestijden om continuïteit en structurele inbedding in het programma te garanderen.

Vermits de reacties van kinderen, ouders en leerkrachten zeer positief waren zijn we ons verder gaan verdiepen in de mogelijkheden van STEAM in combinatie met mobiele technologie.

Waarom en hoe?

Elk talent telt! We hebben binnen onze schoolpopulatie kinderen van heel veel verschillende achtergronden en culturen. Vaak vallen die kinderen tegen het einde van de lagere school wat uit omdat ze problemen hebben met het Nederlands. Die kinderen zijn even verstandig, maar raken hun motivatie kwijt als er enkel op taal of wiskunde wordt ingezet op school.
We willen de motivatie verhogen en hun zelfbeeld opkrikken door ze realiteitsgerichte activiteiten aan te bieden waar zij ook in kunnen schitteren.

Daarnaast willen we ook inzetten op het aanbieden van digitale vaardigheden: digitaal burgerschap, mediawijsheid en mediageletterdheid. Zo krijgt elk kind gelijke kansen en troeven voorde toekomst mee.

Via vakoverschrijdende projecten en technische STEAM lessen maken ze ook kennis met andere onderwijsdomeinen dan enkel het klassieke ASO model. We willen ze zelfkennis leren omtrent hun talenten en sterktes.

We willen echt inzetten op talenten van kinderen.

Resultaten

Empowerment van kinderen van andere origine. Zij krijgen vaak minder kansen en worden thuis ook minder begeleid rond schoolse aangelegenheden. We willen ze graag versterken in tal van vaardigheden die ze nuttig zijn in het verdere leven:
- ondernemingszin
- creativiteit
- samenwerken
- digitaal burgerschap
- mediageletterdheid
- probleemoplossend denken - programmeerskills

Tips & tricks

- investeer in degelijk ICT materiaal (iPads in ons geval) en voorzie voldoende opleiding voor leerkrachten, zet in op pedagogische ICT-uren.
- Documenteer het leerproces met een portfolio app: wij zijn een grote fan van Seesaw, een visueel, digitaal portfolio
- Ga voor formatieve assessment en breng de ontwikkeling van kinderen in beeld. Focus niet enkel op punten, maar heb ook oog voor ondernemingszin, creativiteit, probleemoplossend denken, en dergelijke.

Materiaal

Apps:
Seesaw, the learning journal
Keynote, bookCreator, Cips,Pages, Popplet, nearpod

technisch materiaal:
iPads
Lego machines & mechanisms
EveryoneCanCode programma van Apple (swift playgrounds)
Code.org

boeken:
Gek op wetenschap: het grote doe- en infoboek voor kinderen
101 wetenschapper-leuke experimenten om zelf te doen (Technopolis)
Proeven van techniek (Averbode)
Het stoere Ketnet bouwboek (Lannoo)
Kids labo, 101 experimenten om zelf te doen
100 experimenten om zelf te doen, (Technopolis)

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren