Projectmatig werken over de vakken heen met leerlingen met autisme

Het initiatief

Wij zijn een secundaire school bestemd voor jongeren met een autismespectrumstoornis. Vanaf 1 september 2019 willen we elke week een halve dag besteden aan projectmatig werken over alle vakken heen. Eén van de doelen is onze leerkrachten uit te nodigen zich open te stellen om te differentiëren op het vlak van de leerstof zodat elke leerling zich maximaal kan ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid. De thema’s die we doorheen het jaar gaan behandelen zijn STEM, MEMA (Mens en Maatschappij) en Taal en Cultuur

De vernieuwing

We willen met dit initiatief ertoe komen dat er meer spontaan vakoverschrijdend wordt gewerkt en gedifferentieerd, Ook dat leerkrachten samen gaan zitten en de meerwaarde ervaren van de handen in elkaar te slaan. Het nieuwe is dat we één namiddag in de week een halve dag aan projecten gaan werken. De thema’s zijn STEM, MeMa en TAAL en CULTUUR. De nadruk komt te liggen op het differentiëren met als doel dat dit op termijn verdergezet wordt voor elk vak gedurende de hele week. Er zullen ook kunstenaars bij betrokken worden.

Voor onze jongeren is het niet evident om projectmatig te werken. Samenwerken vraagt meer ondersteuning. Projectmatig werken leunt dichter aan bij de reële wereld, waardoor de integratie wordt bevorderd.

We willen ook een zo breed mogelijk aanbod geven van studiemogelijkheden waardoor onze jongeren in staat zijn een betere keuze te maken.

Waarom en hoe?

Ons leerkrachtenteam is heel flexibel wat betreft bijleren over ASS en hoe hier nog beter mee om te gaan. Ze volgen opleidingen en komen met hun vragen tot bij ons. Er is een rode draad in alle klassen wat betreft structuur en voorspelbaarheid. Differentiëren is echter nog een drempel waar veel leerkrachten nog niet de kracht, de ervaring of de knowhow hebben om dit obstakel te nemen. Wel wordt er gedifferentieerd op vlak van leerstoornissen, ook dit loopt soms wat stroef. In de B-stroom staat men al wat verder omdat er heel wat niveauverschillen zijn tussen de leerlingen. Er wordt daar gedifferentieerd op tempo en op leerstof.

Ook in de A-stroom stellen we nochtans niveauverschillen vast. Sommige jongeren zijn hoogbegaafd en willen vooruit, maar door de wijze van lesgeven wordt dit afgeremd. Andere jongeren hebben nood aan een individueel traject of aan een andere vorm van evaluatie; voor veel leerkrachten zijn dit moeilijke noten om te kraken. Nog te veel wordt vastgehouden aan het klassiek lesgeven waardoor jongeren op hun honger blijven of niet mee kunnen.

Het vakoverschrijdend leren is een kans om een stap in de goede richting te zetten om te differentiëren op leerstof. Leerlingen kunnen immers uitbreiden, meer tijd krijgen om leerstof te verwerken en hun grenzen verleggen.

Ook willen we het aspect cultuur, zoals uitgewerkt in Cultuur in de Spiegel (CiS) een plaats geven in het bereiken van ons doel: om in alle klassen, voor elk vak, door te voeren wat nodig is om elke leerling maximale kansen te geven zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden.

De leerkrachten die meewerken met STEM zijn nu stappen aan het zetten om samen te werken met en bedrijf om virtuele sociale verhalen te maken met een 3D bril, zoals bijvoorbeeld : Hoe neem ik de bus of de trein en welke obstakels kan ik tegenkomen?
De leerkrachten die meewerken aan Mens en Maatschappij zijn bezig met bedrijven aan te schrijven om samen te werken.
Bij elke voorbereiding van een project is een coördinator of iemand van leerlingenbegeleiding aanwezig. het aspect van sociale vaardigheden komt in elk project aan bod. Doorheen elk project wordt gedifferentieerd opdat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Door hier de meerwaarde van te ervaren kan dit de leerkrachten stimuleren om ook op andere momenten de handen in elkaar te slaan én te differentiëren.

Resultaten

Vorig jaar hebben we reeds kleine vakoverschrijdende projecten gedaan. Eén voorbeeld hiervan is een workshop met robots. Ze moesten samenwerken om robots te maken en dan te besturen. De leerlingen waren heel enthousiast en iedereen deed heel goed mee.

Materiaal

We hebben tot nu toe met externe bedrijven gewerkt en dit willen we in de toekomst behouden. We werken ook samen met het Deeltijds kunstonderwijs om het aspect kunst hierin te betrekken.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren