Projectjutterbord

Het initiatief

Projectwerk samenstellen is een heuse klus! Maar volgens ons hoeft het niet ingewikkeld te zijn! In veel scholen ontstaan spontaan projectwerkingen wanneer leerkrachten elkaar vinden in hun verhaal. Veel projectwerkingen starten met een heus pedagogisch plan van aanpak, wat uiteraard belangrijk is, maar soms ook het ontstaan van projectwerkingen remt. Onder het motto 'done is better than perfect' willen een tool ontwikkelen die de drempel voor leerkrachten om vakoverschrijdend projectwerk te adopteren wil verlagen. Zo kunnen leerkrachten de unieke voordelen voor leerkracht en leerling ervan te ontdekken en samen de tijd nemen om te groeien naar een kwalitatief verhaal.

De vernieuwing

Het fysieke projectjutterbord combineert elementen uit visual storytelling, KANBAN en een agenda om leerlingen en leerkrachten de kracht te geven om hun projectwerking eenvoudig en intuïtief aan de volledige schoolcommunity te communiceren, zodat oudere leerlingen, leerkrachten of ouders gemakkelijker lesactiviteiten of inspirerende ideeën met betrekking tot het project kunnen ‘jutten’ of verzamelen en in real-time (of gepland) in het project kunnen integreren. Wij geloven in intuïtief en informeel storytelling om vakoverschrijdend leren voor iedereen tastbaar, toegankelijk en mogelijk te maken.

Waarom en hoe?

We zien dat in vele scholen (ook in de onze) projectwerk vaak centraal wordt aangestuurd, waarbij een kernteam de (STEM-)lesinhouden en de bijhorende vakken linkt aan het project. Het is enerzijds onmogelijk voor het kernteam om alle mogelijke invalshoeken in kaart te brengen en anderzijds ook onhoudbaar voor het kernteam om blijvend die projectontwikkelaar rol te trekken.

Vaak ontdekken leerkrachten na afloop van het project, wanneer het eindresultaat (prototype, filmpje, … ) zichtbaar is, hoe ze vanuit hun vak aansluiting kunnen vinden in het project. We willen de praktijk van de informele gesprekjes of mailtjes tussen collega’s om het project vakoverschrijdend te maken minder belastend, eenvoudiger en transparanter maken, zodat iedereen een stem krijgt om het project in ‘real-time’ of in de nabije toekomst te spijzen (ook leerlingen en ouders). Het projectjutterbord wil dus meteen iedereen betrekken in het vormgeven van projecten door de ‘wisdom of the crowd’ te gebruiken om een simpel projectidee gaandeweg meer inhoud en draagvlak te geven.

Onze eigen expertise in service design thinking zal grotendeels als basisaanpak worden aangewend om dit mini ontwerponderzoek uit te voeren. De onderzoeksacties die wij ruwweg onderscheiden zijn de volgende:

Actie 1 – Kick-off
Finetunen doelstellingen, samenstellen actoren, plannen research, cocreaties en piloot.

Actie 2 – Research & analyse
Probe-bevraging, interview, observaties, etc. met diverse actoren.
Pre customer journey, Jobs To Be Done, etc.

Actie 3 – Cocreatie
Centraal aangestuurde conceptontwikkeling in 3 opeenvolgende iteratieve sessies.

Actie 4 – Piloot 1
Test, validatie en iteratie van jutterbord.

Actie 5 – Cocreatie + experts
Iteratie, samen met experts uit academische en service design wereld (eventueel o.a. met Antwerp Management School, Industrial Design Center HoWest, Artevelde hogeschool, … ).

Actie 6 – Cocreatie playbook
Conceptontwikkeling van de handleiding van het projectjutterbord in 2 opeenvolgende iteratieve sessies

Actie 7 – Piloot 2
Test, validatie en iteratie van projectjutterbord en playbook.

Actie 8 – Disseminatie
Via gratis nascholing binnen de scholengroep.
Integratie in toekomstige designyourcity.be projecten.
Online plaatsen op ons platform designtools.be (bundeling van Design Thinking onderzoeks- en ontwerpactiviteiten)

Resultaten

De eenvoudige kwantificeerbare impact van het projectjutterbord is het vermeerderen van het aantal leerkrachten en vakken die in problem-based-learning projecten betrokken worden.

Het projectjutterbord moet resulteren in een tool die het delen van een projectwerking in de vorm van een intuïtief verhaal (of storyboard) met weinig moeite mogelijk maakt en op die manier de initiatiefnemer(s) helpt om meer actoren of inhoudelijke insteken voor het project te ‘jutten’ of verzamelen.

Het projectjutterbord vormt een intuïtief canvas die elk project formuleert volgens een identiek format, waardoor het op korte termijn mogelijk wordt om een project eenvoudiger te plannen en het op lange termijn mogelijk wordt om ‘jutterborden’ over te dragen van de ene schoolcontext naar de andere.

We zien het projectjutterbord als een boundary object (grensobject) die de verbindende factor speelt tussen leerkrachten die wel en nog niet met projectwerking bezig zijn, die – versterkt met de ‘wisdom of the crowd’ – een krachtige beweegreden kan vormen om in te stappen in vakoverschrijdend leren

Tips & tricks

Done is better than perfect.

Zonder te experimenteren slaag je er niet in om zaken grondig te veranderen, omarm experimentele mindset en creëer een cultuur in school zodat iedereen weet wat experimenteren inhoudt.

1. Maak goede afspraken met de directie
- geen resultaatverbintenis, want een gefaald experiment is ook een geleerde les.
- Baken de implicaties af: hoe ziet de 'beste' uitkomst eruit en hoe ziet de 'slechtste' uitkomst eruit.
- Help de directie om alle risico's of eventuele negatieve gevolgen van het experiment in te perken.

2. Maak goede afspraken met de collega's
- Waar willen collega's in mee en waar trekken ze de lijn (bescherm hun tijd en inspanningen)
- Plan input gesprekken (wij vragen leerkrachten op vaste middagen of spreken af tijdens een wachtuur)

3. Maak het niet te serieus
- Het is 'maar' een experiment, zorg ervoor dat je als 'onderzoeker' je eigen onderzoek niet te serieus neemt... of je krijgt schrik om te falen.
- Een plezante, ontspannen en ongedwongen sfeer omtrent het experiment zorgt er ook voor dat je veel gemakkelijker echt hoort wat er speelt bij collega's.

4. Vergeet de leerling niet
- Jawel, in elk experiment dat we deden ontvang je de echte waarheid als je er in slaagt om een leerling de tijd te laten nemen om zijn/haar eerlijke mening op tafel te leggen.
- Bouw een vertrouwensrelatie op met de leerling en promoveer die tot jouw sidekick (zoek jouw 'Watson' leerling en leerkracht en en speel zelf 'Sherlock Holmes')

Veel succes!
En vooral... veel plezier! :-)

Materiaal

Papier, karton, post-its, stiften, balpen en .... veel koekjes en koffie.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren