Project JOS (Jong & Oud Samen)

Het initiatief

Een generatie-overschrijdende, interculturele samenwerking opstarten tussen het Lyceum Martha Somers en Dienstencentrum Randstad vzw met als objectief de structurele verankering van deze samenwerking op langere termijn om de integratie van onze school, na verhuis naar een nieuwe locatie, te bevorderen en een eerste steen te leggen richting brede school om de ontwikkelingskansen van onze leerlingen te vergroten.

De vernieuwing

Na een gesprek met de vzw kwamen we tot de vaststelling dat er enorm veel potentieel zit in deze, voor onze school, vernieuwende samenwerking. Zowel voor onze leerlingen alsook voor de senioren zou het een win-win situatie betekenen, waardoor een duurzame verankering geen utopie is.

De senioren krijgen sociaal contact met een groep jongeren waarmee ze anders niet in aanraking zouden komen. Daarbij kunnen ze de rol van expert in allerlei gebieden opnemen. Ze zullen ook merken dat deze jonge, multiculturele generatie toch ook wat te bieden heeft en zullen meer begrip en waardering kunnen opbrengen voor de jongeren van vandaag.

Ook voor de leerlingen zien we niets dan voordelen. Ze komen in contact met mensen met bakken levenservaring, met situaties waar ze geen weet van hebben en kunnen zo generatie-en plaatsoverschrijdend leren. Ze krijgen ongevraagd hulp en expertise van ervaren mensen, ze oefenen het Nederlands in een niet-schoolse context, ze ontdekken talenten bij zichzelf waar ze misschien zelfs geen weet van hebben en zullen spelenderwijs levensecht leren: informeel, onbewust, spontaan en met animo. Ze leren in team en projectmatig werken, omgaan met mensen met beperkingen en omgaan met afscheid nemen en rouw.

Ook voor de school zitten er vele positieve kanten aan het verhaal. De leerlingen behalen heel wat eindtermen, niet enkel deze rond burgerschap, in een niet-schoolse context. Deze niet-schoolse context geeft een boost aan de leerlingen omdat levensecht leren toch steeds wat anders is en als leuker ervaren wordt. Leren moet immers niet altijd tussen de vier klasmuren gebeuren, het leren opentrekken kan de ogen openen van leerlingen, maar ook van leerkrachten. De samenwerking is een bron van waaruit we projectmatig werken in een zinvolle, levensechte setting kunnen bevorderen.

Waarom en hoe?

De samenwerking vertrekt vanuit de leerlingenraad en enkele bezoekers van vzw Randstad.

We streven naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en gezamenlijke doelstellingen. De leerlingen en senioren komen samen om activiteiten uit te denken en te organiseren voor een grotere populatie van onze leerlingen. Alles vertrekt zoveel mogelijk vanuit de leerlingen en senioren, met natuurlijk de juiste ondersteuning van leerkrachten en personeel van vzw Randstad.

Na de activiteiten willen we ook steeds met de leerlingen en senioren terugkoppelen, waarin we de activiteiten onder de loep nemen om op die manier de samenwerking naar een hoger niveau te tillen.

Het is de bedoeling om personen van dienstencentrum Randstad vzw (senioren en/of leden van raad van bestuur) op te nemen in de schoolraad bij de volgende verkiezing en/of de vzw Vriendenkring Lyceum Martha Somers, om de samenwerking te verankeren in de schoolwerking.

In de toekomst mogen onze leerlingen niet meer vreemd opkijken wanneer er een 80-jarige binnenwandelt in onze school om bijvoorbeeld een les Frans mee te pikken of een handje toe te steken bij de les techniek.

Resultaten

Onze leerlingen en de senioren van Dienstencentrum Randstad vzw hebben een gemeenschappelijk gegeven, ze leven en wonen in dezelfde buurt. We hopen dat een samenwerking ook positieve effecten zal hebben op de buurt en het misschien ook een breekijzer kan zijn voor andere initiatieven die werken aan een meer inclusieve en duurzame samenleving.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren