Project Car-One

Het initiatief

Werken aan contextrijk leren, welbevinden, betrokkenheid, talentontwikkeling en eigenaarschap in een flexibel traject binnen de auto-afdeling van onze school.

De leerlingen leren gaandeweg alles wat er komt kijken bij het uitbaten van een echte, professionele garage. Zo hebben ze hun eigen website ontwikkeld waarop klanten een afspraak kunnen maken. De leerlingen nemen ook zelf contact op met de klanten en begeleiden hen van A tot Z. De vakken PAV en Engels zijn volledig geïntegreerd in het project.

De vernieuwing

In plaats van de leerlingen te leren om kennis te laten reproduceren, leren we hen ontdekken en initiatief nemen. We gaan regelrecht in tegen het watervalsysteem. Binnen het flexibel traject geven we onze leerlingen de kans om extra lessen op te nemen, als ze dat willen. Op die manier kunnen ze tijdens hun opleiding voldoende achtergrond opbouwen om hogere studies aan te vatten.

De leerkrachten werken niet meer apart in een lokaal of een atelier, ze zijn samen als een team verantwoordelijk voor de kwalificatie en zorg van de leerlingen. Er wordt dus geen aparte leerlingenbegeleiding meer voorzien. Het team wordt in hun project wel ondersteund door een teamcoach.

De vakken Engels en PAV worden niet meer enkel apart georganiseerd maar zitten vooral geïntegreerd in het project.

Waarom en hoe?

De cijfers spreken voor zich. Als we zien hoeveel ongekwalificeerde uitstroom er is in ons onderwijs en als we zien hoe gedemotiveerd zowel leerlingen als leerkrachten zijn, moeten we actie ondernemen.

Ondertussen leven we in een maatschappij die heel andere dingen van ons verwacht dan pakweg 20 jaar geleden. We willen de betrokkenheid van onze leerlingen verhogen en hen met hun twee voeten stevig in het leven zetten. We willen hen leren de vraag stellen: "Hoe kan ik verschillende bronnen met elkaar vergelijken, hun betrouwbaarheid nagaan en op basis daarvan tot een genuanceerde mening komen?" De leerkracht mag niet meer gereduceerd worden tot enige bron van kennis, maar moet in zijn professionaliteit (h)erkent worden en de leerlingen coachen in het leren omgaan met de veelheid aan informatie. Hij/zij is ook degene die het groeiproces van de leerling mee moet opvolgen, in nauw contact moet staan met de ouders, de connectie met de buitenwereld moet maken, over het muurtje moet gaan kijken, ...

Resultaten

We merken dat de leerlingen minder tijd verliezen doordat ze steeds op hun eigen tempo te werk kunnen gaan. Er is meer betrokkenheid en we merken heel wat minder tuchtproblemen. Doordat de leerkrachten als één team alles opnemen voor de groep leerlingen, kennen ze hen veel beter en kunnen ze hen veel beter opvolgen. Om concrete studieresultaten en doorstroom te beoordelen, is het project nog te pril.

Tips & tricks

- Vertrek altijd vanuit de leerling en niet omwille van gegeven structuren.
- De auto-afdeling heeft zijn eigen logo, dat ook op de kledij van de leerkrachten en leerlingen staat. Dat geeft een gevoel van eenheid.
- Wij hebben veel bereikt door in te zetten op een sfeer van openheid en vertrouwen.

Materiaal

Wij werken vooral met weekplanningen, waarin de leerlingen zelf kunnen bepalen wanneer ze wat doen. De cursussen zijn digitaal zodat ze altijd en overal voor de leerlingen toegankelijk zijn.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren