PO + praktijkvakken = nieuw glasraam, overkapping en selfiebord

Het initiatief

De harde technieken binnen het Instituut Anneessens-Funck gaan voor hun praktijkvakken nauw samenwerken met het vak plastische opvoeding. De leerkrachten PO, Lassen, Mechanica en Elektriciteit slaan de handen in elkaar om door middel van vakoverschrijdend leren een aantal projecten uit te werken, nl.: een glasraam aan de inkom van de school, een overkapping van de speelplaats met ledverlichting en een selfiebord.

De vernieuwing

Vakoverschrijdend leren is niet nieuw op onze school. De combinatie PO en harde technieken is dat wel. Als school vinden we het een bijzonder grote opportuniteit om onze lassers, elektriciens en mechaniciens in hun projecten te ondersteunen vanuit het vak PO. Maar ook andersom is er een aanzienlijke WIN-WIN aan verbonden: het vak plastische opvoeding wordt namelijk veel aanschouwelijker gebracht als de leerinhouden gekoppeld worden aan concrete werkprojecten.

Waarom en hoe?

Eén van de vele uitdagingen waar ons onderwijs voor staat is het aanschouwelijk overbrengen van lesinhouden. Zeker binnen de context van onze school, die gekenmerkt wordt door grote uitdagingen op het talige, socio-emotionele en kennisniveau is contextueel leren een belangrijk middel om motivatie te verhogen en bijgevolg de schoolresultaten te verbeteren. Het vak plastische opvoeding biedt vele kansen om lesinhouden aanschouwelijk aan de leerlingen over te brengen.

Voor het ontwerp van het glasraam aan de voordeur is er een samenwerking opgestart tussen het vak PO en basismechanica. Voor de overkapping met ledverlichting zijn het de elektriciens die de handen in elkaar slaan met het vak PO. Het ‘selfiebord’ is een vakoverstijgend project tussen de vakken PO en lassen.

Resultaten

Op het einde van het schooljaar wensen wij u te presenteren: een glasraam aan de inkom van de school, een overkapping van de speelplaats met ledverlichting en een selfiebord.

Wij streven ook naar een gedragenheid binnen het team op het domein van vakoverschrijdend leren.

Tot slot, last but not least, draagt dit project natuurlijk bji aan de studie-oriëntering van onze leerlingen. Doordat ze in lagere graden al aan dergelijke projecten werken kunnen ze een bewustere studiekeuze maken.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren