Opstart Open Leercentrum

Het initiatief

Nieuwe eindtermen vragen om een nieuwe aanpak. Om jongeren de kans te geven om meer aan hun traject te werken, richten we een Open LeerCentrum op. Hier leren jongeren zelfgestuurd, aan de doelen die voor hen het meest zinvolle zijn op dit moment, onder begeleiding van een leerkracht. Om dit hele veranderproces in goede banen te leiden, krijgen we ondersteuning van Schoolmakers.

De vernieuwing

Ons Open Leercentrum kan flexibel inspelen op de noden van jongeren: wie ruimte heeft voor extra Algemene Vorming kan zich hier laten begeleiden, wie (tijdelijk) werk of een andere invulling heeft, zet het extra traject even stop. We werken doelgericht aan wat jongeren nodig hebben, we spelen in op de zaken die minder aan bod kunnen komen in een klas Algemene Vorming omdat er meer individuele begeleiding mogelijk is. Jongeren die sneller vooruitgang boeken, krijgen hier de mogelijkheid om heel wat doelen te verwerken.

Waarom en hoe?

Door de nieuwe eindtermen was er behoefte aan extra Algemene Vorming. We starten in elke van onze vestigingen met een Open Leercentrum. De start maken we met nieuwe tweedegraadsleerlingen. Op termijn kunnen er andere jongeren aansluiten. We vormen een regiegroep van leerkrachten onder begeleiding van Schoolmakers om het verandersproces in kaart te brengen. Schoolmakers brengt ook een workshop rond zelfsturend leren op onze pedagogische studiedag.
We willen de jongeren eigenaarschap laten nemen over hun individueel traject om zo hun leerwinst te optimaliseren en hen te brengen tot zelfsturend levenslang leren.

Resultaten

De regiegroep werkt het hele schooljaar intensief samen rond de uitbouw van het Open Leercentrum. We sturen onderweg onze werking bij indien nodig. Zo hebben we tegen het einde van het schooljaar een heel duidelijk beeld van hoe we onze Algemene Vorming willen inrichten.

Tips & tricks

De expertise van Schoolmakers helpt ons om de juiste vragen te stellen en om de richting te bepalen waar we met onze veranderingen naartoe willen. Onze ervaringen en inbreng geven inhoud aan het proces.
We betrekken alle leerkrachten die in de klas staan bij het veranderproces. We proberen hun inbreng te waarderen en samen beslissingen te nemen.

Materiaal

Onze leerkrachten werken zelf hun lesmateriaal uit. Ze baseren zich hierbij op allerlei verschillende bronnen.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren