Onderwijs met LEF

Het initiatief

Binnen onderwijs met LEF gaan de leerlingen van de tweede graad van het lager onderwijs in groepjes van 5 om de vier weken doorheen alle seizoenen meewerken en mee-leren op bioboerderij en boerderijwinkel De Wassende Maan. Ze ontdekken er alles over onze voeding van zaadje tot bord en dat volgens de principes: Lokaal, Ecologisch en Fairtrade. Met de groentjes van de boerderij koken de leerlingen van de derde graad één keer per maand een maaltijd met LEF samen met Syrische vrouwen i.s.m. Femma. De kinddeskundigen (kinderen, begeleiders en ouders) en de landbouwdeskundigen (boeren, coördinator, Wervel, winkelpersoneel) gaan via LORET (locally relevant themes) stapsgewijs aan de slag om over de vakken heen de leerdoelen uit het project te koppelen aan het curriculum om zo het project te integreren en te verduurzamen in de schoolwerking. Wiskunde, taal, wereldoriëntatie, beweging, cultuurbeschouwing, sociale vaardigheden krijgen een heel concrete en ervaringsgerichte invulling vertrekkend vanuit maatschappelijke relevant kwesties.

De vernieuwing

Het project is op twee manieren nieuw voor onze school. Ten eerste is het nieuw om met een partner uit de buurt een langdurend traject aan te gaan waarbij het partnerschap als het ware intervenieert in de kern van ons onderwijs en waarbij we samen leren en een nieuw model van boerderijeducatie ontwikkelen. Ten tweede is het nieuw omdat we niet vertrekken vanuit vakken om ons curriculum vorm te geven, maar dat we vertrekken vanuit een lokaal relevant thema en van daaruit leerdoelen bepalen en de koppeling maken met het curriculum.

Waarom en hoe?

Vanuit de Sterrebloem willen we onze leerlingen opvoeden tot kritische burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen in respect voor de medemens en hun omgeving. Dit veronderstelt levensecht leren in een langer durend traject om tot verbreding en verdieping te komen en om een meer genuanceerd oordeel te kunnen vormen. Met dit experiment willen we samen met de leerlingen ontdekken wat het betekent voor de boer, voor de maatschappij en voor ons om lokaal, ecologisch en fair te produceren en te consumeren in al haar facetten. Dat een prei er een jaar overdoet van zaadje tot op ons bord…en wat daar allemaal bij komt kijken van zorg, aandacht, risico, activiteiten, shareholders… We willen de leerlingen onderdompelen in een bedrijf dat haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en winst niet alleen ziet in financiële middelen maar des te meer in maatschappelijke meerwaarde zoals het project met de Syrische vrouwen van Femma, het meewerken met de natuur, de gezondheid van de mens vooropstelt… Maar vooral willen we de leerlingen blijvend prikkelen om te willen leren doordat ze zelf ontdekken dat bepaalde kennis, vaardigheden, inzicht nodig zijn om als mens te functioneren in de maatschappij (los van vakken).

Resultaten

* Leerlingen die blijvend geboeid zijn voor het ‘schoolse leren’ vanuit levensechte ontmoetingen met de ander en de wereld in de buurt van de school. De lessen liggen letterlijk op de boerderij.
* Een onderwijs dat nog meer vertrekt vanuit relevante thema’s dan vanuit vakken.
* Een doorlopende leerlijn van kleuter tot derde graad op middellange termijn.
* Een Vlaamse case gebaseerd op LORET ter inspiratie voor het Vlaamse onderwijs.
* Een voorbeeld van boerderij-educatie dat het boerderijbezoek overstijgt.

Tips & tricks

* Neem voldoende tijd voor communicatie met diverse partners om de verwachtingen op elkaar af te stemmen.
* Laat het project groeien - leer de partners kennen.
* Interessant om de koppeling te maken met onderzoek, wat de kwaliteit verhoogt.

Materiaal

Voor de integratie met het curriculum wordt gebruik gemaakt van een methode die in Zweden werd ontwikkeld en die we nu in Vlaanderen willen uittesten. Het gaat om LORET (Locally Relevant Themes, http://swedesd.uu.se/tools/loret/).

De leerlingen zetten het 'geleerde' vast in een boerderijboek, zodat de leerlingen die 'thuis' blijven op de hoogte blijven van de activiteiten die zich op de boerderij afspelen.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren