Nieuwe website over delen op school

Enthousiaste scholen en hun leerlingen aan het woord.
Het initiatief

Met de school werken rond sociale vaardigheden, milieu, vrede en armoedebestrijding? Op zoek naar een integraal schoolproject om klasoverschrijdend te werken, ouders van dichtbij te betrekken en leerlingen zelfstandig te laten werken? Een uitdagende en leuke manier om te werken aan vakoverschrijdende eindtermen?

Met 'ik deel' bieden we hierop een antwoord.

De vernieuwing

‘Ik deel’ ontstond vanuit de vele maatschappelijke deelinitiatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten. Denk maar aan Repair Cafés, weggeefkasten, workshops upcycling, Letsen, ruilbeurzen, freecycle groepen... Stuk voor stuk initiatieven van mensen om op een duurzame en sociale manier samen te werken.

Op vele scholen wordt al jaren gedeeld. 'Delen' in de klas of op school gaat vaak over het gedeelde gebruik van materiaal, bijvoorbeeld de schoolbib. Je kunt ook kennis en vaardigheden delen tussen leerlingen, leerkrachten en (groot)ouders. Voorbeelden zijn het werken met leespeters en –meters of het organiseren van een ruilbeurs.

Met 'ik deel' stimuleren we scholen om een stapje verder te gaan.

Waarom en hoe?

Delen is goed voor mens en milieu wereldwijd. ‘ik deel’ zet bewust in op de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen (SDGs) van de VN.

Deze koppelen duurzaamheid aan de 5 P’s:
• Delen en PLANET (MILIEU): delen verkleint de afvalberg, beperkt het energieverbruik en zorgt voor minder grondstoffenontginning.
• Delen en PROSPERITY (MIDDELEN/WELVAART): langer en gedeeld gebruik betekent minder aankopen.
• Delen en PEOPLE (MENSEN): bij delen hoort samenwerken en door dit te doen, ontwikkelen de leerlingen hun sociale vaardigheden.
• Delen en PEACE (VREDE): delen veronderstelt dat beide partijen op een vrede- en respectvolle manier onderhandelen en met elkaar omgaan.
• Delen en PARTNERSHIP (MEEDOEN): delen impliceert samenwerking, partnerschap. Leerlingen leren op jonge leeftijd hoe om te gaan met afspraken en regels in onderhandeling met anderen.

Alle materiaal dat op www.ikdeel.be staat, ontwikkelden we over een periode van twee schooljaren in nauwe samenwerking met 20 pilootscholen verspreid over heel Vlaanderen.

'ik deel' is een samenwerking van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen en MOS en loopt met de steun van de Vlaamse Overheid.

Resultaten

Op vele scholen wordt al op een of andere manier spontaan gedeeld. ‘ik deel’ zorgt voor meer reflectie over het waarom, een doordachte aanpak en stevige linken met de eindtermen. Jong gedeeld is oud gedaan.

Tips & tricks

Kijk naar het stappenplan op de website. In 7 concrete stappen zet je een concrete deelactiviteit op in je school. Elke stap is voorzien van voldoende lesmateriaal zodat de leerkracht er zelf mee aan de slag kan.

Materiaal

Kijk op www.ikdeel.be voor het educatief pakket dat gebruikt kan worden voor alle leeftijden in basisscholen.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren