Niet voor klagers

Het initiatief

'Niet voor klagers' is een participatief traject voor de laatste graad secundair onderwijs over de manier waarop leerlingen actief kunnen bijdragen tot het verbeteren van de eigen schoolbuurt. Leerlingen worden ondersteund van idee tot uitvoering en worden zo eigenaar van het sociale of ruimtelijke verbetertraject voor hun schoolbuurt.

Kortom, via de praktijk maken deelnemers kennis met alle facetten van actief burgerschap en hoe ze hier zelf mee aan de slag kunnen.

De vernieuwing

Al te vaak zit onze focus op wat misgaat en niet op hoe dingen beter zouden kunnen. Door leerlingen kennis te laten maken met verschillende tools, verschillende ondersteuningsdiensten en hen een duidelijk traject voor te spiegelen, gaan we van klagen naar aanpakken. We blijven echter niet steken in een theoretische oefening. Leerlingen organiseren zelf een verbeteractie voor de schoolbuurt. Hoe die eruit ziet beslissen zij zelf. We vertrekken van een analyse, zoeken samen met de leerlingen naar manieren waarop zij de uitdagingen die ze zien het hoofd kunnen bieden. Acties kunnen daarbij zo groot of klein zijn als nodig. Het doel van het traject is dat jongeren zien dat ze een verschil kunnen maken. Het veranderingsproces in eigen handen nemen is de boodschap.

Waarom en hoe?

Omdat uitdagingen niet in perspectief gezien worden en/of omdat de juiste kanalen niet
gekend zijn, zakt de moed bij heel wat jongeren in de schoenen als het gaat over het creëren
van (maatschappelijke) verandering. Wij geloven echter sterk in het stedelijk leiderschap van
jongeren en de mogelijkheid voor iedere jongere om eigenaar te worden van zijn of haar
veranderingsproces. Daartoe is het noodzakelijk dat jongeren leren hoe ze moeten omgaan
met uitdagingen die onoverkomelijk lijken en kennis maken met ondersteuningsdiensten en
financieringsbronnen. We willen het besef laten groeien dat je met iedere kleine actie een
veranderingsproces in gang kan zetten. De kennis over aanwezige ondersteuningsdiensten en
financieringsbronnen is bij bepaalde groepen te beperkt. We voelen dan ook de noodzaak om
de vele kanalen die er zijn bekender te maken bij alle jongeren. JES heeft op dat vlak reeds
heel wat expertise in de vrije tijd. Via onderwijs willen we die kennis en expertise delen en
jongeren de tools geven en motiveren om niet enkel in een schoolse context maar ook
daarbuiten hun rol op te nemen.

Resultaten

Het resultaat en waar we landen zal vooral afhankelijk zijn van de jongeren zelf. Zij zijn diegene die bepalen wat er zal gebeuren, waar het zal gebeuren rond welk thema er zal gewerkt worden.
To be continued...

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren